Kapitalet har hittat hem

Livsmedelsutveckling har äntligen blivit ett hett investeringsområde – åtminstone när det gäller de coola startup-bolagen. Så hur går tankegångarna bakom kapitalflödet? Vi tog tempen på några av Sveriges stora foodtech-investerare.


GUSTAF BRANDBERG // Gullspång Re:Food

VILKA FOODTECH-INVESTERINGAR HAR NI FÖR TILLFÄLLET?

– I Sverige är de mest kända Oatly (mjölk utan kor), N!CK’S (glass och choklad utan socker), Matsmart (prisvärd mat som annars hade slängts) och Stockeld Dreamery (växtbaserad ost). Vi har även investeringar i bolag som Planted (växtbaserad kyckling), iwi Life (omega-3 och protein från alger), Mission Barns (labbodlat animaliskt fett) och Tastewise (trendspaningar inom mat).

HUR STOR ANDEL AV ERA INVESTERINGAR ÄR I FOODTECH? HUR MYCKET KAPITAL UNGEFÄR?

– Just nu gör vi i princip 100 procent av våra nya investeringar i foodtech. Vi kan investera från 10 miljoner upp till ett antal hundra miljoner kronor per bolag.

VARFÖR SER NI DETTA SOM EN INTRESSANT SEKTOR ATT SATSA PÅ?

– Det globala matsystemet är det största system vi människor har byggt och det har i dag en enorm negativ påverkan på klimatet, människors hälsa, djurs välbefinnande, den biologiska mångfalden och jordens hälsa. Samtidigt vaknar alla människor hungriga varje morgon och allt fler av oss hungrar också efter hållbara alternativ, vilket tillsammans med den ökade innovationstakten i foodtech skapar massor med möjligheter för duktiga entreprenörer. Och även för oss investerare som kan vara långsiktiga och vågar ta risk.

ÄR DET NÅGON SÄRSKILD DEL AV FOODTECH-SEKTORN NI TITTAR PÅ FRAMÖVER?

– Generellt vill vi hjälpa bolag som driver minst ett av fyra övergripande skiften: proteinskiftet bort från fabrikskött till mer hållbara alternativ; samt skiftena till hälsosamma dieter, hållbara försörjningskedjor och regenerativt jordbruk. Vi har sammanställt vår filosofi och inriktning i rapporten Food is Solvable. Vilka områden vi djupdyker i varierar från kvartal till kvartal, men just nu jobbar vi med lösningar som minskar matsvinn – samt tjänster för att hjälpa många att äta bättre.

VAD TROR DU BEHÖVS FÖR ATT STÄRKA SVERIGES POSITION YTTERLIGARE PÅ OMRÅDET?

– Talang, talang, talang. Vi behöver bli bättre på att attrahera talang från hela världen. Vi har redan nyfikna konsumenter, entreprenörsanda, hållbarhetsfokus och innovationskraft. Om vi kan attrahera den bästa talangen kommer kapitalet att följa efter. En livsmedelsstrategi där vi bättre använder köpkraften från den publika sektorn (skolor, sjukhus och mat till våra äldre) skulle kunna hjälpa svenska bolag att ta en tätposition när det gäller framtidens mat. En dröm vore också att Sverige vågade ta ledartröjan när det gäller krav på öppen data kring vad maten faktiskt innehåller i termer av nutrition och allergener, samt hur den har producerats och transporterats, så att det på allvar går att särskilja och ta betalt för kvalitet. Då skulle nästa svenska Spotify med stor sannolikhet vara ett foodtechbolag.


ERIK BYRENIUS // Trellis Road


VILKA FOODTECH-INVESTERINGAR HAR NI FÖR TILLFÄLLET?

Bond Pet Foods, Hier, Herotein, The New, Blackbird, Olombria, Mission Barns, Bluu, BettaF!sh, THIS, QOA, Stockeld Dreamery, Arborea, samt några bolag som befinner sig i stealth mode.

HUR STOR ANDEL AV ERA INVESTERINGAR ÄR I FOODTECH? HUR MYCKET KAPITAL UNGEFÄR?

– Sedan förra året investerar vi endast i foodtech. Hittills handlar det om 10 miljoner kronor, men det kommer att bli betydligt mer under de kommande åren.

VARFÖR SER NI DETTA SOM EN INTRESSANT SEKTOR ATT SATSA PÅ?

– Foodtech är i en perfekt storm just nu av många anledningar: Vi ser att konsumenter ställer allt högre krav på vad de stoppar i magen, både av hälso-, miljö- och djuretiska skäl. Samtidigt har många tekniker, som tidigare var väldigt dyra och svåra att få tillgång till, blivit lättillgängliga för startups. Många generella investerare har också fått upp ögonen för utmaningarna inom matsystemet, vilket gör det lättare för bra bolag att attrahera kapital. Dessutom ser vi en allt starkare trend bland unga att prioritera ”purpose” väldigt högt när de väljer arbetsgivare, vilket gör det lättare för startups inom foodtech-sektorn att attrahera topptalang. Det går såklart heller inte att ignorera att problemen inom matsystemet är enorma och att det finns mycket pengar inom mat.

ÄR DET NÅGON SÄRSKILD DEL AV FOODTECH-SEKTORN NI TITTAR PÅ FRAMÖVER?

– Vi tittar brett inom mat och jordbruk, men fokuserar endast på bolag som både har enorm finansiell potential och där positiv impact på miljö, hälsa och/eller djur är inbyggt i affärsmodellen. Vi vill gärna se en teknisk innovation, men det centrala är att det finns en försvarbarhet. Därutöver måste såklart teamet vara så starkt att det klarar av att rekrytera topptalang, attrahera kapital och vara både proaktiva och reaktiva när omgivningen förändras. Vi har inget geografiskt fokus utan investerar globalt. Av våra 15 investeringar hittills är endast en i Norden. Bland annat har vi tre i Latinamerika och tre i USA.

VAD TROR DU BEHÖVS FÖR ATT STÄRKA SVERIGES POSITION YTTERLIGARE PÅ OMRÅDET?

– Vi har flera toppuniversitet i Sverige, inte minst SLU som flera år i rad har rankats som världens tredje bästa lantbruksuniversitet. Vi har även många stora och kunniga matproducenter, men vi har hittills inte varit så bra på samverkan mellan akademin, storbolagen och startupvärlden. Om vi skulle kunna få till ett bättre samarbete mellan dessa aktörer skulle vi kunna bli världsledande på flera områden.


MÅNS ULLERSTAM // Kale United


VILKA FOODTECH-INVESTERINGAR HAR NI FÖR TILLFÄLLET?

– Vi investerar bara i foodtech och endast växtbaserade (veganska) bolag. Vi är delägare i över 50 bolag världen över, men tycker att det är extra kul med svenska bolag såsom Mycorena och Bärta.

HUR STOR ANDEL AV ERA INVESTERINGAR ÄR I FOODTECH? HUR MYCKET KAPITAL UNGEFÄR?

– 100 procent. Våra samlade innehav och dotterbolag är värderade till cirka 150 miljoner kronor.

VARFÖR SER NI DETTA SOM EN INTRESSANT SEKTOR ATT SATSA PÅ?

– Vårt underliggande mål är att göra de bästa investeringarna med högst effekt för att lösa FN:s hållbarhetsmål med fokus på klimatförändringarna. Att växla över till en växtbaserad kost är det enskilt största beslut man kan ta för att minska sitt koldioxidavtryck. Därför gör vi bara 100 procent veganska investeringar och bygger upp en växtbaserad portfölj för den som vill investera inom det här området.

ÄR DET NÅGON SÄRSKILD DEL AV FOODTECH-SEKTORN NI TITTAR PÅ FRAMÖVER?

– Vi tycker det händer mycket spännande inom alternativa proteiner och nya proteinkällor från outnyttjade grödor. Sedan är det intressant med ny teknologi som labbodlat kött och ”precision fermentation”. Nya områden som växtbaserade fiskalternativ är också starkt växande – där är vi bland annat med och investerar i svenska Hooked.

VAD TROR DU BEHÖVS FÖR ATT STÄRKA SVERIGES POSITION YTTERLIGARE PÅ OMRÅDET?

– Vi behöver med gemensamma krafter utöka fabrikskapacitet för att göra växtbaserade produkter och förädla svenska råvaror, så att vi kan producera maten lokalt på råvaror från svenska bönder. Det är svårt för varje startup att bygga sin egen fabrik, så vi är gärna med och gör investeringen tillsammans med andra aktörer för att erbjuda detta till alla entreprenörer.


CAROLINA SACHS OCH CATHARINA FININ VERSTEEGH // Martas Explorers


VILKA FOODTECH-INVESTERINGAR HAR NI FÖR TILLFÄLLET?

– Vi har valt att investera i tidiga bolag inom framtidens matsystem som innefattar både food och agrisystemet. Vissa bolag innehåller mer tech – som Lifvs, Nilus, Ignitia, Grönska och Stockeld Dreamery. Andra bolag – som Färsking – använder tech i sin plattform för spridning av budskap till unga människor om hälsa och kost. A2O använder fermenteringsteknik för sin tempeh. Då vårt främsta fokus är att investera i Norden har vi har även valt att investera i två fonder som har en global räckvidd.

HUR STOR ANDEL AV ERA INVESTERINGAR ÄR I FOODTECH? HUR MYCKET KAPITAL UNGEFÄR?

– Vi går all in på den här sektorn. Initialt går vi in med 250 000–1,5 miljoner kronor per investering för att ha möjligheten att följa med bolaget under resans gång.

VARFÖR SER NI DETTA SOM EN INTRESSANT SEKTOR ATT SATSA PÅ?

– Hela matsystemet står inför en stor transformation. Matsystemet står för ca 30 procent av växthusgasutsläppen och 70 procent av färskvattenuttaget. Det är dessutom den största enskilda anledningen till förlust av biologisk mångfald. 2/3 av världens globala kalorier kommer från endast fyra grödor: ris, vete, majs och soja. Vi behöver ha fokus på näringstät mat som bidrar till mångfald i naturen och på vår tallrik – och som smakar gott. Här finns det mycket att göra och vi vill vara en del av den lösningen. Vem vill inte jobba med livsmedel? Medel för liv, världens vackraste ord.

ÄR DET NÅGON SÄRSKILD DEL AV FOODTECH-SEKTORN NI TITTAR PÅ FRAMÖVER?

– Vi tycker att ”den blåa ekonomin” är väldigt spännande, med alger, musslor, sjöpung och annat som har förmåga att rena vattnet och binda koldioxid – samtidigt som det är en bra proteinkälla. Annars tittar vi på bioreaktorer och annan infrastruktur för framtidens matproduktion, samt hur gensaxen Crispr/Cas9 och bioteknik kan användas för genmodifiering av grödor.

VAD TROR NI BEHÖVS FÖR ATT STÄRKA SVERIGES POSITION YTTERLIGARE PÅ OMRÅDET?

– Vi behöver höja innovationsgraden ytterligare, och underlätta för kommersialisering av disruptiv forskning. Vi behöver bli ett föregångsland när det gäller hur man jobbar med systemförändring genom hela värdekedjan, och här har vi en unik position att ta. Sist men inte minst: vi behöver öka takten.


MARTIN ALEXANDERSSON // LRF Ventures


VILKA FOODTECH-INVESTERINGAR HAR NI FÖR TILLFÄLLET?

– LRF Ventures har i nuläget Gårdsfisk, Hencol och Skira i portföljen.

HUR STOR ANDEL AV ERA INVESTERINGAR ÄR I FOODTECH? HUR MYCKET KAPITAL UNGEFÄR?

– Vi har fokus på agtech och närliggande branscher som bidrar till utvecklingen av jord- och skogsbruk.
Investeringarna ligger vanligtvis på mellan 5-15 miljoner kronor.

VARFÖR SER NI DETTA SOM EN INTRESSANT SEKTOR ATT SATSA PÅ?

– De gröna näringarna spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle och i Sverige har vi såväl lantbrukare som entreprenörer i absolut framkant. Vi ser en unik möjlighet att bidra till att driva på utvecklingen inom sektorn, både på den svenska och den internationella marknaden. Det är också i denna sektor som LRF Ventures får utväxling på sitt unik a nätverk och kompetens i branschen.

ÄR DET NÅGON SÄRSKILD DEL AV FOODTECH-SEKTORN NI TITTAR PÅ FRAMÖVER?

– Vi fokuserar framförallt på agtech – många av nycklarna till framtidens hållbara livsmedelssystem finns just i primärproduktionen. Digitaliseringen och IoT är givetvis områden vi bevakar, men även lösningar som knyter ihop ekosystemen. Vidare är omställningen till ett mer växtbaserat matsystem en viktig del, men det är lätt att glömma att en hållbar köttproduktion kommer spela en betydelsefull roll även framgent – och här ser vi möjligheter och potential.

VAD TROR DU BEHÖVS FÖR ATT STÄRKA SVERIGES POSITION YTTERLIGARE PÅ OMRÅDET?

– Det finns många bra initiativ, både offentliga och privata, för att driva på utvecklingen inom agtech och foodtech. Men det krävs ytterligare koordinering och kraftsamling kring innovation. Vidare fokuserar många på vidareförädling, men råvarorna till alla matinnovationer ska komma någonstans ifrån. De behöver produceras på ett smart och hållbart sätt. Här ligger Sverige redan i framkant och har möjlighet att vara en viktig aktör i den utveckling som nu sker.

Text: Christian von Essen, Heja Framtiden

Bilderna kommer från Grönska och Skira. I printversionen av magasinet råkade Martin Alexandersson bli ”Mats” av någon anledning. Vi ber om ursäkt för detta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *