Axfood vill sänka momsen på hållbar mat

Det läggs för mycket hållbarhetsansvar på näringslivet och konsumenterna – det är dags för politikerna att kliva in med sina verktyg. Det menar Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow och hållbarhetschef Åsa Domeij i en debattartikel i Dagens Industri.

Det är bland annat prishöjningarna från pandemin och kriget i Ukraina som får Axfood att efterlysa större politisk handlingskraft. Balkow och Domeij menar att en sänkning av momsen från 12 till 6 procent på hållbarhetsmärkta livsmedelsprodukter skulle kunna accelerera den nödvändiga omställningen. Man öppnar även för att momsbefria dessa produkter helt. Argumentationen har sin grund i EU-kommissionens Farm to Fork-strategi.

– Det måste löna sig både att producera och konsumera hållbart. I en tid då hållbarhetsutmaningarna är större och mer akuta än någonsin behöver svenska politiker visa handlingskraft och prioritera åtgärder som gynnar miljön utan att drabba hushållens plånböcker. En lägre momssats för hållbarhetsmärkta livsmedel är ett effektivt sätt att styra utvecklingen åt rätt håll, säger Klas Balkow.

Exakt vilka hållbarhetsmärkningar som skulle omfattas av momssänkningen framgår inte av Axfoods inlaga, men syftet är att dels underlätta för lantbruket och livsmedelsproducenterna att ta fram hållbara alternativ i större skala med bibehållen lönsamhet, samtidigt som det kan lätta på trycket för konsumenternas redan ansträngda hushållsekonomi.

– När matpriserna nu stiger är risken stor att hållbarhetsmärkt mat prioriteras bort i större utsträckning än tidigare. Den stigande matprisinflationen och EU-kommissionens tydliga ställningstagande kring matmoms gör det angeläget att så snart som möjligt förändra den svenska matmomsen så att den gynnar hållbar mat genom prissänkningar för konsumenter.

Replik från Sara Sundquist, näringslivspolitisk expert och hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen:

”Det är svårt att avgöra vilka certifieringar som kan komma i fråga, och det går att vara hållbar utan att vara certifierad. Det finns bättre sätt att styra konsumenterna mot hållbara val än statliga subventioner i konsumentled som ger ganska marginella effekter på priset. Men framförallt måste pengarna för omställningen komma till produktionen där omställningskostnaderna finns.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *