Följ Scans Hållbarhetsgris genom hela värdekedjan – från gård till butik

SPONSRAT INNEHÅLL

HKScan har satt en tydlig riktning framåt. Målet är netto noll klimatavtryck år 2040. För att lyckas med det krävs insatser genom hela värdekedjan. Följ med hela vägen från gård till butik för exempel på insatser som sammantagna bidrar till att sänka klimatavtrycket för svenskt kött.


1. GÅRDEN

Hållbarhetsgrisen föds upp på Halla gård i Västergötland. Anders Gunnarsson säkerställer en utmärkt djuromsorg i kombination med hållbarhetsinsatser för att minimera klimatavtrycket för gården och dess produktion. Målet är ett slutet kretslopp utan tillsatser av annan extern energi än solljuset.

– Allt foder till Hållbarhetsgrisen odlas på gården, bland annat lupin och åkerböna som bidrar med mycket protein. Djurens gödsel försörjer vår egen biogasanläggning med råvara som sedan blir näring till odlingarna. Biogasen producerar värme och el som försörjer gårdens alla byggnader – och en del hus i omgivningen, säger Anders Gunnarsson.

På Halla gård främjas också den iologiska mångfalden genom blommande grödor. Sedan våren 2021 drivs gårdens maskiner med fossilfria bränslen (HVO). Grisarna bor i ett ljust och modernt stall där de kan röra sig fritt över generösa ytor. De väljer själva om de ska vistas inomhus eller utomhus, där de kan böka och beta i hagen enligt sitt naturliga beteende.


2. TRANSPORTEN

2025 ska alla HKScans transporter vara fossilfria och kyl- och frystransporterna är det till 60 procent i dag. Djurtransporterna rullar varje år cirka 6,8 miljoner kilometer runt om i Sverige, 170 varv runt jordklotet. I våras introducerades ett nytt system för planering av transporten från gårdarna som innebär att antalet körda mil kan reduceras markant, vilket i sin tur bidrar till minskat CO2- avtryck. Redan i uppstarten ligger man på 3 000 insparade kilometer per vecka. Omräknat motsvarar det cirka 3,2 ton CO2.


3. PRODUKTIONEN

Alla produktionsanläggningar drivs med grön el och på HKScan i Kristianstad har biogaspannor installerats för att kunna producera ånga för de olika processerna som körs på 70 procent biogas och 30 procent gasol (tidigare har ångpannorna drivits med enbart gasol). Övergången till biogas ger möjlighet att bättre optimera ångbehovet i tillverkningsprocessen. Detta minskar anläggningens energianvändning och reducerar CO2-utsläppen med 3 200 ton per år, vilket är ett viktigt steg på vägen mot ett av delmålen – att anläggningarna ska nå netto noll klimatutsläpp 2025.


4. BUTIKEN

Under varumärket Hållbarhetsgrisen kan HKScan nu erbjuda konsumenten fläskprodukter av högsta kvalitet med lågt klimatavtryck. En livscykelanalys-beräkning som är utförd av RISE forskningsinstitut ger Hållbarhetsgrisen ett klimatavtryck på 2,3 kg/CO2e per kilo benfritt kött. Det kan jämföras med det globala genomsnittet för benfritt griskött som har ett betydligt högre klimatavtryck motsvarande 8,4 CO2e/ kg. Genomsnittet för svenskt benfritt griskött ligger på 3,5 CO2e/kg. En successiv övergång sker nu till nya förpackningsmaterial för HKScans produkter – målet är att 100 procent av förpackningarna ska vara återvinningsbara år 2025.


Biogasbilen Kristianstad – Halmstad

Ett led i HKScans ambitioner är att alla transporter ska vara fossilfria till 2025. Tidigare har transporterna gått med dieseldriven lastbil. Genom att köra lastbilar med leveranser på biogas minskas CO2e-utsläppen i transportledet med cirka 90 procent. HKScans samarbetspartner i det här projektet är gasproducenten Gasum som producerar biogasen i storskaliga anläggningar med strategisk placering mitt i avfallstäta regioner.

FAKTA

Svensk hållbarhetsgris har ett lägre klimatavtryck än både svensk kyckling och norsk lax. Vid en jämförelse med ett par andra vanligt förekommande livsmedel har Hållbarhetsgrisen ett klimatavtryck som ligger strax under svensk kyckling (2,6 CO2e/kg) och betydligt lägre än både norsk lax (6,1 CO2e/kg) och svensk ost (5,3 CO2e/kg).

HKSCAN

Livsmedelsföretaget HKScan har cirka 7000 anställda och verkar i Sverige, Finland, Danmark och Baltikum. I Sverige är företaget mest känt för sina kött- charkuteri- och växtbaserade produkter samt måltidslösningar under varumärkena Scan, Pärsons och Bullens.

Läs mer på hkscan.com och scan.se för källor till siffrorna och mer information om vårt hållbarhetsarbete.