Hooked: Ingen tonfisk på kroken

Det svenska foodtech-bolaget HOOKED har utvecklat en växtbaserad tonfiskprodukt av sojaprotein. Det övergripande målet är att bidra till sundare marina ekosystem.

Som många andra syftesdrivna startups började Hooked med en problemställning: hur ska vi kunna öka fiskkonsumtionen med 30 procent när 90 procent av alla arter redan är utfiskade?

Svaret blev att ge sig ut på en lång resa mot ett mer hållbart fisksubstitut. Och det började med en räka, minns Hookeds medgrundare och vd Tom Johansson.

– Räkan är en riktig klimatbov, men att återskapa den texturen blev alldeles för komplicerat. Vi insåg snabbt att vi skulle behöva inleda med en produkt som är sönderriven. Då blev tonfisk på burk en bra start.

I samarbete med ett forskningsinstitut i Göteborg arbetade man under två års tid med att få fram den första godkända prototypen baserad på soja, veteprotein, solrosolja och alger (för smaken). Tom Johansson menar att mycket talar för att tiden är mogen för växtbaserade fiskalternativ.

– Det handlar förstås mycket om timing, och i dag finns det både teknik, kompetens och produktionsmöjligheter för att kunna skala upp vår vision. Vi tror att marknaden är redo.

Inom fem år vill Hooked bli kategoriledande inom växtbaserad seafood i Europa. I dagsläget finns produkten Hooked Tuna hos Mahalo, Hawaii Poké och Kaiso i Stockholm, Malmö och Uppsala, men med mer kapitalresning hoppas man kunna ta sig in i dagligvaruhandeln för att så småningom expandera till flera europeiska marknader.

– Det är först då vi kan göra ett avtryck på riktigt. Vi är passionerade kring problemet och vår vision om att skapa ett mer hälsosamt marint ekosystem. Varje steg i den riktningen gör det värt allt slit.

Lyssna på en längre intervju med Tom Johansson i Heja Framtiden avsnitt 207.