Forskning och samverkan för framtidens jordbruk

SPONSRAT INNEHÅLL Lantmännens 19 000 ägare representerar en sektor med tusenåriga traditioner, men verksamheten utvecklas också ständigt genom stora satsningar på forskning och samverkan. Målet är ett jordbruk i världsklass med sikte på klimatneutralitet 2050, samt ökande produktivitet för att kunna säkra livsmedelsförsörjningen.

Visionen om ett hållbart jordbruk och matsystem speglas i koncernens sammanknutna verksamheter längs med hela värdekedjan. Men vägen dit kantas av möjligheter – och utmaningar – som ingen ensamt kan realisera eller lösa. Därför är behovet av samarbete större än någonsin.

Peter Annas är ansvarig för Lantmännens koncernövergripande satsningar på forskning och utveckling.

– Lantmännens långsiktighet gör att vi kan blicka längre in i framtiden, utnyttja synergier och bygga partnerskap, såväl inom koncernen, som med världen utanför. Vår idé om samverkan i forsknings- och utvecklingsarbetet innefattar alla från lantbrukaren till konsumenten, affärspartners och anställda, innovatörer, startups och forskare. Det krävs samlade krafter och partnerskap för att nå dit vi vill – och måste.

EGEN FORSKNINGSSTIFTELSE

Lantmännens Forskningsstiftelse syftar till att bygga ny kunskap som bidrar till ett livskraftigt lantbruk genom att bana väg för nya hållbara produkter och tjänster. Vissa nya rön bidrar också till kunskap och nytta direkt på gårdsnivå, eller i Lantmännens affärer. Helena Fredriksson, forskningschef på Lantmännens Forskningsstiftelse, berättar:

– Genom Lantmännens Forskningsstiftelse byggs långsiktiga projekt och relationer. Tillsammans utvecklar vi ny kunskap och ny potential längs med hela värdekedjan. Utöver stort fokus på hållbarhet i jordbruket, så har vi också nytänkande kring framtida livsmedelsförädling, och inte minst hälsa, som en viktig del av vår projektportfölj.

25 MILJONER I POTTEN

Lantmännens Forskningsstiftelses årliga utlysning välkomnar forskare från hela världen till att vara med och forma framtidens hållbara jordbruk, livsmedel, bioenergi och gröna material.

Teman och fokus i årets utlysning har just delgetts och finns tillgängliga på Lantmännens hemsida. Under september 2022 öppnar ansökningsfönstret, och likt tidigare år delas 25 miljoner kronor ut till forskning som kan leda till viktiga framsteg inom ett antal definierade utmaningar.


Forskning för framtiden

Pär-Johan Lööf är ansvarig för lantbruksforskningen på Lantmännen, samt för lantbruksdelen av forskningsstiftelsens arbete.

– Vi bidrar inte bara med medel till forskarna, utan ser oss som en aktiv partner i att stötta och realisera projekten. Det uppskattas och gör oss ganska unika, säger han.

Tidigare års anslag har bland annat bidragit till odling av svenskt durumvete, nya tekniker för bildanalys av både frön och grödor, samt 30 procent lägre klimatpåverkan med hjälp av precisionsodling och andra innovationer.

Inom lantbrukssegmentet finns det i år tre teman för de sökande forskarna: hållbar intensifiering av växtodlingen, en lönsam och hållbar djurhållning, samt rätt kvalitet på spannmål och andra vegetabiliska råvaror. Pär-Johan Lööf hoppas på nya genombrott framöver.

– Inom odlingen finns det mycket att göra för att nå klimatmålen till 2050. Vi måste förstå det biologiska systemet bättre, och jag tror det kommer bli extra viktigt att titta på kolinlagring via växter, samt att odla med hög produktivitet utan att åkermarken producerar lustgas.

Digitaliseringen och utvecklingen av nya foderstrategier är andra viktiga komponenter i det hållbara jordbruket. Men mycket handlar också om resiliens gentemot klimatförändringar.

– Vi kommer behöva bli bättre på att växtförädla grödor som tål bakslag i form av torka, översvämningar och värme. Sommaren 2018 ska inte behöva bli en återkommande kris, avslutar Pär-Johan Lööf.


LANTMÄNNENS FORSKNINGSSTIFTELSE

Delar årligen ut 25 miljoner till externa forskare med relevanta projekt som kan bidra till hållbara innovationer inom jordbruk, livsmedel, bioenergi och gröna material. Nya ansökningar tas emot under september 2022.

Läs mer och ansök på Lantmännen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *