Carlsberg: Okorkad väg mot en hållbar dryckesindustri

SPONSRAT INNEHÅLL

Carlsberg fortsätter sin resa mot tuffa klimatmål. Till 2030 ska den egna produktionen resultera i nollutsläpp av koldioxid. Dessutom ska man reducera klimatpåverkan genom hela leverantörskedjan med 30 procent.

Den svenska delen av Carlsberg har redan nått långt i sitt hållbarhetsarbete – bland annat drivs all dryckesproduktion i Sverige i dag av grön el eller biogas. Företagets stora fokus ligger nu på förpackningar, som står för 60 procent av klimatavtrycket. Anna Anderberg är hållbarhetschef på Carlsberg Sverige.

– Många konsumenter tror att plast är sämst och att glas är bäst. Men tittar vi till exempel på PET-flaskan så har den en relativt låg klimatpåverkan i förhållande till engångsglasflaskan eftersom den till stor del är gjord av återvunnet material och pantas. Nästan 86 procent av all PET samlas in och återvinns i Sverige i dag.

Även aluminiumburken står sig bra i relation till engångsglasflaskan. Aluminiumburkar består till 50–60 procent av återvunnet material och 89 procent pantas efter användningen.

AMBITIÖST PLASTLÖFTE

I början av 2021 lanserade Carlsberg Sverige ett plastlöfte med ambition att minska den totala mängden ny fossil plast och ha noll plastspill. Plasten de sätter på marknaden ska samlas in, återvinnas och fortsätta vara en resurs i cirkulära plastflöden.

Initiativet innehåller flera konkreta mål för 2022 – bland annat ska PET-portföljen bestå av minst 50 procent återvunnen plast, och all plastfilm runt multipack ska bestå av 100 procent återvunnet material, vilket minskar dess koldioxidpåverkan med upp till 60 procent. Till 2025 ska alla plastförpackningar vara materialåtervinningsbara, och Carlsberg ska bidra till att det 90-procentiga insamlingsmålet nås.

– Med en tydlig plaststrategi blir det lättare för oss att räkna på de förändringar vi genomför. Alla delar bidrar till helheten, stora som små. Globalt arbetar vi även med utvecklingen av den pappersbaserade ölflaskan Green Fiber Bottle som består av 100 procent förnybart material.

Det finns i dag bioplaster som baseras på tallolja och det pågår experiment med att utveckla cirkulära förpackningslösningar, bland annat där du kan fylla på och återanvända den redan köpta förpackningen med dryck igen.

– Som konsument ska du veta att all dryck från oss är gjord på ett hållbart sätt, med bra råvaror och där förpackningen har låg klimatpåverkan, avslutar Anna Anderberg.


Brewing for a Better Today and Tomorrow

CARLSBERGFONDEN

En viktig del i Carlsbergs företagsfilosofi återfinns i Carlsbergfonden, en stiftelse och Carlsbergkoncernens största ägare, som sedan starten 1876 stöttar forskning som kan komma samhället till gagn. Bland annat donerades 140 miljoner kronor till covid-forskning i början av 2020. I december 2021 delades 632 miljoner ut till 292 danska forskare. Av dessa pengar gick nästan 280 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

CARLSBERG FORSKNINGSLABORATORIUM

Det var Carlsbergs anfader J.C. Jacobsen som lade grunden till Carlsberg Laboratorium redan 1875. Utifrån en stark nyfikenhet kring ölbryggandets kemi har man här gjort viktiga landvinningar inom allt från jäst och pH-värde till DNA-sekvensering. Sedan 2018 huserar laboratoriet även sex forskare som undersöker tekniska lösningar på Carlsbergs mål att halvera vattenförbrukningen och göra samtliga av koncernens bryggerier koldioxidneutrala till 2030.

Läs mer på Carlsbergfondet.dk


SAMARBETEN FÖR HÅLLBARHET

Carlsberg samarbetar med ett flertal samhällsaktörer som på olika sätt bidrar till hållbar utveckling i Sverige.

• Partnerföretag till Nattvandring.nu sedan 2011.
• Samarbete med Röda Korset genom Ramlösa Vattenfond sedan 2011.
• Medlem i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige sedan 2018.
• Som medlem i Sveriges Bryggerier bidrar Carlsberg även till arbetet med Returpack, Dryckesbranschens Klimatinitiativ, samt den pedagogiska metoden Prata Om Alkohol som upplyser unga om effekterna av drickande.

Läs mer om Carlsberg Sveriges hållbarhetsarbete på Okorkat.se


CARLSBERG SVERIGE

Carlsberg Sverige är, med fler än 50 starka varumärken, Sveriges ledande dryckesföretag. Vi utvecklar, tillverkar, distribuerar, marknadsför och säljer öl, cider, mineralvatten och läsk. Några varumärken är Falcon, Carlsberg, Eriksberg, Ramlösa, Somersby och Pepsi.

Carlsberg Sveriges framgångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradition och hållbart företagande som sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden. Genom innovation driver vi utvecklingen av svensk dryckeskultur, samtidigt som vi värnar om tradition, hantverk, hög kvalitet och hållbarhet.

Carlsbergsverige.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *