Två perspektiv på matsvinn

Matsvinn blir en allt hetare fråga för såväl hushåll som producenter och dagligvaruhandlare. Recollab och Ingmar erbjuder två lösningar som tar sig an problematiken från olika håll.

Alla har vi stått där och suckat vid kylen när middagen egentligen borde stått på bordet. Vi ar alla handlat i sista minuten och köpt mer än vi behöver. Enligt en Sifo-undersökning från Mathem tycker 44 procent av de tillfrågade att vardagsmaten är jobbig att hålla på med. Bland småbarnsföräldrarna blev siffran 61 procent.

Kalle Söderman blev besatt av detta vardagliga irritationsmoment och hur man skulle kunna bidra till en lösning på matpusslet. Hans svar blev Ingmar, en app där du helt enkelt kryssar i vad du har hemma i kylskåp och skafferier. Därefter skräddarsys receptförslag utifrån hushållets förutsättningar, medan eventuella kompletteringsvaror läggs i en inköpslista. Det visade sig snabbt att Ingmar rymde fler bottnar än det som syns på ytan.

– Jag vill inte bara lösa vardagsproblemet, utan syftet är också att bygga något som gör världen bättre. De som använder appen sänker inte bara sina kostnader och minskar matsvinnet, utan de äter också mer varierat, vilket bidrar till bättre hälsa.

Kalle Söderman har alltid intresserat sig för användarupplevelse och nudging, att omedvetet knuffa folk i rätt riktning. Nu testar han bland annat att subtilt påverka folk att äta mer växtbaserat genom appens receptförslag.

Men det är framförallt matsvinnet som blivit det stora incitamentet för att vidareutveckla tjänsten på kvällar och helger under tio års tid.

– Matsvinn är en lång kedja och det finns olika lösningar i hela den kedjan. Men det finns inte så många lösningar för att hjälpa hushållen att minska sitt matsvinn. Och det är där den största andelen av svinnet sker. Livsmedelsföretagen har tidigare inte haft några incitament att få oss att köpa mindre. Men nu har det skiftat, och jag tycker matsvinn generellt finns betydligt högre upp på agendan i dag, säger Kalle Söderman.

Tove Björklund hade forskat på hållbar och hälsosam mat, bland annat vid Stockholm Resilience Centre. På en hållbarhetsutbildning mötte hon två eldsjälar som delade hennes frustration över att en stor del av forskning och kunskap stannar inom den akademiska världen. Tillsammans grundade de konsultbyrån Recollab och har under de senaste fem åren arbetat i princip uteslutande med matsvinnsfrågor.

– Matsvinn står för en tiondel av de totala växthusgasutsläppen i världen – det motsvarar tre till fyra gånger alla flygresor tillsammans. Men det är inte många som förstår vidden av den här problematiken.

Däremot, menar hon, finns det goda möjligheter för företag att tjäna pengar på att reducera sitt matsvinn. Just nu jobbar Recollab intensivt i olika projekt tillsammans med livsmedelsföretag och matbutiker.

– Vi jobbar alltid i projektformat med en konkret målsättning att sänka butikens matsvinn med ett visst antal procent. Sen har vi tagit fram olika interaktiva verktyg och metoder för att se till att den här förändringen sker. Nyckeln är att jobba tillsammans med personalen. Det räcker inte bara med handböcker och checklistor.

Matsvinnet står i genomsnitt för ungefär en procent av en matbutiks omsättning. Det kan låta marginellt, men för en stor butik som omsätter 400 miljoner innebär det fyra miljoner rätt ner i soptunnan varje år.

– Min största insikt efter de här åren är att det går att göra otroligt mycket nytta på kort tid. Vi har till exempel jobbat med en Ica Maxi-butik vars ambition var att sänka svinnet med 20 procent. Resultatet blev 28,4 procent. Det handlar om tusentals kilo mat och en total besparing på en halv miljon kronor redan år ett.

Tove Björklund menar att en viktig nyckel är att göra en ordentlig nulägesanalys – hur, var och när uppstår svinnet? Därefter ser man på de effektiva sänkningarna: hur ska vi prioritera rätt?

– Vi jobbar väldigt aktivt, fokuserat och intensivt tillsammans med personalen. Det är en kraftansträngning, men väldigt värt det. Jag hoppas att fler inser att det finns mycket potential kvar. Många butiker säger att de är nöjda med sina nivåer, men vi har sett att det går att sänka mer. En procent är inte tillräckligt.

Text och foto: Christian von Essen // Heja Framtiden

En längre intervju med Kalle Söderman hittar du på Heja Framtiden, avsnitt 254.

En längre intervju med Tove Björklund hittar du på Heja Framtiden, avsnitt 277.


750

miljarder dollar kostar matsvinnet varje år, enligt FAO.

2,5

miljarder ton mat slängs varje år. Det motsvarar:

40 %

av all mat som produceras, eller

10 %

av världens växthusgasutsläpp.


TIPS

Ingmars blogg finns guider till både hur man kan minska sitt eget matsvinn i hushållet, samt en genomgång av de nordiska aktörer som arbetar med frågan i dag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *