Framtidens jordbruksmaskiner: eldrivna och självkörande

Samhällets viktiga elektrifieringsvåg når nu äntligen jordbruket. På Ultuna arbetar RISE ständigt med att utveckla framtidens jordbruksteknik tillsammans med olika industripartners.

Jordbrukets maskinpark, liksom arbetsmaskiner i andra branscher, är dieseldrivna och står näst på tur att elektrifieras efter vägtransporter. Men dieselgurglande giganter till traktorer är svåra att byta ut – få elektrifierade fordon finns på marknaden och för maskiner med förare blir batterierna för stora och dyra. Mycket händer på marknaden nu, men att vänta på de stora tillverkarna kan ta tid.

På Ultuna utanför Uppsala bedriver RISE en testbädd för framtidens digitala jordbruk i nära samverkan med berörda industripartners. Fokus är dels på digitalisering och frågor kring datahantering, dels på autonoma och eldrivna maskiner. Förutom åkermark för praktiska tester av både digital teknik och autonoma maskiner finns här även en prototypverkstad där nya maskiner kan utvecklas och byggas.

Jonas Engström arbetar på RISE och är ansvarig för testbädden. Han ser hoppfullt på den viktiga elektrifieringen som nu äntligen når jordbrukssektorn.

– Många projekt drivs utifrån att vi eller någon annan har en idé om något som man vill testa och utvärdera, och för tillfället är eldrivna och självkörande maskiner en viktig del av arbetet. För bara några år sedan var det i princip otänkbart med batteridrivna lastbilar och flygplan, men nu är det en helt annan situation. Jordbruket står definitivt näst på tur, säger Jonas Engström.

Under 2021 har man bland annat genomfört pilotstudier tillsammans med Lantmännen och den danska jordbruksmaskinen Robotti. Under 2022 sker nya tester, bland annat med den svenska startupen Traktorarvid för att utveckla en autonom eldriven jordbruksmaskin som ska fungera som dragare av tunga redskap som harvar och kultivatorer.

– Traktorarvids prototyp är liten jämfört med dagens traktorer, men stor i jämförelse med de flesta jordbruksrobotarna. Det ger till exempel minskad markpackning. I samma projekt utvecklas också ett system med utbytbara batterier, och målet är att maskinen ska kunna åka och byta batteri automatiskt.

Det modulära batterisystemet kan få en nyckelposition när fler arbetsmaskiner ska utvecklas eftersom det underlättar övergång till eldrift för maskintillverkare och gör att maskinägare kan hyra in batterierna vid jordbrukets säsongstoppar. Batterisystemet ska även provas i en skogsmaskin från Malwa Forest som byggs om till eldrift.

Ett annat projekt handlar om mekanisering av häststallar. På uppdrag av Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen har man tagit fram en prototyp på en eldriven maskin som kan användas till transporter av gödsel och foder – eller för att harva en ridbana på naturbruksgymnasiet Axvalla i Skara.

– Det finns stor potential i att öka mekaniseringen inom hästnäringen. Det är en bransch där man i hög grad förlitar sig på manuellt arbete. Den här maskinen kan underlätta arbetet och bidra till att undvika arbetsskador. Maskinen skulle även kunna användas till jordbruket eller inom livsmedelsproduktion, och tillsammans med vår uppdragsgivare hoppas vi att kunna hitta en tillverkare som är intresserad av att ta konceptet vidare, säger Jonas Engström.

Om Testbädden Digitaliserat Jordbruk

Syftet med testbädden är att skapa en arena för samverkan kring ny teknik för jordbruket, vilket ökar både hållbarhet och lönsamhet inom jordbrukssektorn. I testbädden kan företag, organisationer och forskare utveckla nya beslutsstödsystem för jordbruk och testa hur nya autonoma och elektrifierade maskinsystem kan användas.

Testbädden koordineras av RISE och har under uppstartsfasen involverat ett konsortium med 18 parter inklusive RISE, SLU, LRF, Lantmännen, Dataväxt, Ericsson, Telia, Volvo Penta, Jordbruksverket, Uppsala Kommun, Region Uppsala, Intellolabs, Deep Forestry, Solvi, Ecoloop, SMHI, Yara, Bayer och Ludvig & Co.

Från och med 2022 fortsätter Testbädd Digitaliserat Jordbruk som en del av RISE verksamhet med fokus på samarbete, utveckling, test och demo inom både digitalisering och autonoma och eldrivna maskiner.

Text: Christian von Essen // Heja Framtiden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *