Trifilon gör biokompositplast i Nyköping: ”Efterfrågan är betydligt större än utbudet”

SPONSRAT INNEHÅLL

FÖRPACKNINGAR. Att utveckla fossilfria och biologiskt nedbrytbara plastmaterial är en stor utmaning för framtiden, inte minst inom livsmedelssektorn. I Trifilons fabrik utanför Nyköping produceras redan i dag nya sorters plaster av bland annat hampa och cellulosa.

Trifilons historia börjar med en passion för materialforskning. Martin Lidstrand experimenterade med biokompositer på Linköpings universitet redan 2005, och medgrundade Trifilon 2012 för att kunna omsätta de vetenskapliga framstegen i praktiska applikationer på marknaden.

– Vi har gjort rep av hampa sedan flera tusen år tillbaka, och med så långa fibrer går det att skapa både hållfasthet och hållbarhet. Jag insåg att det fanns en enorm potential här genom att skapa den bästa kombinationen av polymerer och naturfiber från skogen eller agrogrödor.

Vd Johan Thiel kom in i bolaget från ett annat håll 2019. Han hade då drivit hjälmföretaget Mips och hade levt nära plast under flera års tid.

– Det roliga med Trifilon är att materialreceptet kan skifta beroende på vilken applikation våra kunder behöver. Vi undersöker vilken naturfiber som passar bäst, oavsett om det är hampa, lin eller cellulosa, säger han. Därefter komponeras receptet för att på bästa sätt möta kravspecifikationen från kund och applikationsändamål.

I dag levererar bolaget sina biokompositprodukter till bland annat tillverkning av resväskor och snusdosor, detaljer till hemelektronik, grässpikar till robotgräsklippare och delar till den svenska elmotorcykeln Cake. Martin Lidstrand ser livsmedelsindustrin som en sektor med stor marknadspotential för Trifilon.

– Vi jobbar alltid kundspecifikt med varje applikation. Inom livsmedel kan det vara allt från matlådor och decilitermått till ketchupflaskor. Eftersom vi inte kommer från en särskild råvarubakgrund kan vi vara helt öppna inför nya förslag. Vi har i dag över 300 recept som kan användas i såväl egna applikationer som hybridlösningar. Tillsammans med kunderna utvecklar vi unika material till deras produkter som uppfyller alla specifika krav på hållfasthet, vikt, utseende och inte minst hållbarhet.

Johan Thiel är övertygad om att förflyttningen från traditionella fossila material till biokompositer är något som allt fler företag kommer börja arbeta med under de kommande åren.

– Det är tydligt att efterfrågan redan är större än utbudet, så flaskhalsen är att få tag i tillräcklig mängd råvara. Vi vet att traditionell plast måste bytas ut förr eller senare, och i den processen vill vi komma in som en premiumaktör med hög kvalitet. Vinnarna kommer att bli de kunder som snabbt kan ställa om.

Med en allt större marknad inser man på Trifilon att produktionskapaciteten i Nyköping kommer bli ansträngd när beställningarna når riktigt stora volymer. Därför utreds nu en licenslösning så att fabriker på andra orter i världen ska kunna producera enligt Trifilons recept.

– Vi kommer att använda fabriken i Nyköping för att testa och tillverka nollserier. Sen kan en mer storskalig produktion läggas hos en certifierad produktionspartner som får licensiera våra recept. Vi säkerställer hela tiden att biokompositen ska kunna hanteras av befintliga maskiner, säger Martin Lidstrand.

Framtiden då – kommer biokompositen revolutionera under de kommande tio åren? Johan Thiel är i alla fall övertygad om att biopkompositer spelar en central roll i förflyttningen från fossilt till mer klimatvänliga och hållbara lösningar.

– Marknaden har redan tagit fart, frågan är bara hur stor andel av den fossila plasten som kommer bytas ut mot mer hållbara alternativ. Personligen tror jag att det kommer gå ganska fort. Nya generationer konsumenter ställer helt andra krav på produkternas tillverkningsprocess. I början är det som oftast med nya företeelser en priströskel, men om man vill reducera sitt klimatavtryck är bioplasten en logisk väg att gå.

TRIFILON
Nyköpingsbaserat biokompositbolag med basen i materialforskning. Genom att producera skräddarsydda plastgranulat med hjälp av växtfibrer kan man säkerställa att produkterna får en lägre klimatpåverkan och kan vara biologiskt nedbrytbara i de fall det är lämpligt.
Trifilion.com

SPONSRAT INNEHÅLL