Spendrups jobbar för fossilfritt 2025

SPONSRAT INNEHÅLL

DRYCK. På Spendrups Bryggeri jobbar man intensivt med att reducera klimatpåverkan och främja cirkulära flöden i produktionen. Samverkan i hela kedjan är en viktig nyckel för att nå fram till målen.

Hållbarhetsarbetet sker enligt fyra tydliga fokusområden. Främst är det jakten mot det fossilfria som upptar en del resurser och tankekraft – 2025 ska Spendrups vara fossilfritt. Anna Lidström är hållbarhetschef.

– Vi byter succesivt ut den fossila energin i produktion och transporter och har kommit långt på vägen. I slutet av 2019 ställde vi om till förnybar energi i det stora ölbryggeriet i Grängesberg, och ett år senare skedde samma sak i Hällefors där vi producerar Loka.

En viktig pusselbit i arbetet med att ställa om till fossilfritt är att få till cirkulära flöden för energi. Vid ölbryggning bildas till exempel en grötliknande restprodukt som kallas för drav. Genom att torka drav och göra pellets kan man nyttja det som biobränsle. Även biogas från avloppsreningen har kunnat användas som energikälla i bryggeriet.

Under pandemiåret nåddes ännu en milstolpe: alla egna lastbilar kör på 100 procent förnybart bränsle sedan april 2020 och arbetet fortsätter kontinuerligt.

– Nu har vi slutit avtal med ett antal transportleverantörer där vi ställer krav på att de ska köra fossilfritt senast 2025. Vi jobbar även med att effektivisera transporterna, till exempel genom att optimera rutterna vi kör. Vi ser en väldigt positiv förändring och en stor omställning i hela branschen. Det kommer att hända otroligt mycket under de kommande åren.

Det andra stora fokusområdet handlar om att jobba mer cirkulärt, främst på förpackningssidan. Det viktigaste är att säkra ett bra återvinningsflöde.

– Bryggeribranschen har haft det cirkulära tänket sedan slutet av 1800-talet när man enades om en returflaska. Pantsystemet i Sverige är fortfarande ett av världens bästa, säger Anna Lidström. Årligen återvinns mer än två miljarder burkar och PET-flaskor.

På Spendrups jobbar man hela tiden med att minska mängden material i förpackningarna och samtidigt få in så mycket återvunnet material som möjligt. Man använder 50 procent återvunnen PET sedan 2015, vilket sparar 2 500 ton ny plast varje år.

När det gäller framtida potential för att komma ännu fortare framåt, menar Anna Lidström att det handlar mycket om samverkan.

– Inom transportsektorn krävs en kraftsamling från hela samhället, näringslivet och politiken så att vi styr åt samma håll. Det gäller allt från beskattning av biodrivmedel till infrastruktur för eldrift. Tillgången på biobränslen är fortsatt en stor utmaning. Sen finns det mycket att göra inom cirkularitet och kretsloppstänk – det kräver samarbete mellan många aktörer och tar lång tid att hitta system. Vi måste samverka med leverantörer och kunder, och i hela branschen för att klara de utmaningar som vi står inför. Ett exempel på samarbete är Dryckesbranschens klimatinitiativ, avslutar Anna Lidström.

4 I FOKUS
Spendrups har lagt upp sitt hållbarhetsarbete efter fyra fokusområden:

1: Omställning till fossilfritt
2: Cirkulär och smart resursanvändning
3: Hållbar dryckeskultur
4: Ansvarsfullt företagande

Hallbarhetsredovisning.spendrups.se

Dryckesbranschens klimatinitiativ är ett samarbete mellan Systembolaget, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen som samlar 43 företag. Syftet är att kroka arm för att mäta och minska klimatavtrycket.

SPONSRAT INNEHÅLL