Ledare: Vi är på rätt väg

PRODUKTIONEN AV LIVSMEDEL – från jord till bord – har en negativ påverkan på både miljön och klimatet. Det är ett ofrånkomligt faktum. Men vi vet också att om vi ska kunna föda en världsbefolkning som år 2050 beräknas uppgå till 10 miljarder måste produktionen av näringsrika, högkvalitativa livsmedel öka.

Den svenska lösningen på bägge dessa utmaningar är att driva på utvecklingen av en hållbar och effektiv livsmedelsproduktion som lägger lika stor vikt vid miljö och klimat som vid smak, kvalitet och näring. För att påskynda det här arbetet har stora delar av den svenska livsmedelsindustrin förbundit sig till ett hållbarhetsmanifest med fem konkreta åtaganden. Manifestet slår fast att livsmedelsindustrin ska vara en drivande kraft för att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Du kan läsa mer om manifestet här på sajten.

Vi kan och bör vara stolta över hur långt den svenska livsmedelsindustrin har kommit i arbetet med hållbarhet. Företagen som medverkar i Framtidens hållbara matsystem är goda exempel på detta. Genom att tillämpa ny och banbrytande teknik, automatisering, artificiell intelligens och smarta och nytänkande samarbeten gör de redan en stor skillnad. Men det betyder inte att vi ska vara nöjda. Det finns mycket kvar att göra. Hela den svenska livsmedelskedjan måste utöka och påskynda insatserna för miljön och klimatet. Dagens konsumenter och kommande generationer kräver det.

Under 1900-talet gjorde livsmedelsindustrin bra, säker mat och dryck tillgänglig för miljarder människor. 2000-talets utmaning blir att göra livsmedelsproduktionen klimat- och miljöneutral. Lyckas vi med detta i Sverige – vilket vi har alla förutsättningar för – kan vi visa vägen för resten av världen.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

Christian von Essen, chefredaktör Heja Framtiden