Vatten: Världens viktigaste resurs

Gratis, rent vatten för alla är något vi ofta tar för givet i Sverige. Men globalt är det en livsviktig resurs som alla konkurrerar om. På SIWI – Stockholm International Water Institute – tar man frågan på högsta allvar.

EN GLOBALA VATTENFRÅGAN är lika delar fascinerande och komplex. Men vad har den med den
svenska livsmedelsindustrin att göra? En hel del, visar det sig. Jordbruket står för 70 procent av vattenanvändningen i
världen, och alla som minns den där heta sommaren 2018 vet att vatten kan bli en bristvara för odlare även i Sverige.

Elin Weyler är programchef på SIWI och har jobbat mycket med textilbranschen och livsmedelssektorn för att få till samtal, initiativ och samarbeten relaterat till vattenfrågor. Hon menar att svenska aktörer i allra högsta grad börjar inse vidden av problemet med den globala vattenförsörjningen.

– Vi har inte pratat så mycket om vatten som risk i Sverige tidigare. Men om man befinner sig i en bransch där vatten är en viktig del av värdekedjan finns det all anledning att ha en strategi för det. Vi behöver bygga motståndskraft och anpassningsförmåga även här.

Hon har bland annat lett samarbetsforumet Water and Food som engagerar livsmedelsföretag för att diskutera vatten ur ett bredare perspektiv.

– Det är svårt för många att navigera bland de olika certifieringar och standarder som finns på global nivå. De flesta livsmedelscertifieringar adresserar vatten, men då handlar det framförallt om vatteneffektivitet, vilket bara är en del av den övergripande frågan.

Hon beskriver ett projekt tillsammans med SIDA och ICA, samt leverantörer i Peru för att titta närmare på hur de olika systemen fungerar i praktiken.

– Det är viktigt att förstå att problemet kanske inte uppstår på min egen markplätt, utan någon annanstans i kedjan. Det jag gör i min verksamhet kanske påverkar närliggande vattendrag eller andra användare i systemet? När vi pratar med underleverantörer om vattenfrågan blir de glada eftersom någon äntligen lyfter problemet. Vi behöver ha en öppen dialog med de som befinner sig längst bort i livsmedelskedjan.

Elin Weyler poängterar att det finns flera olika typer av vattenrelaterade risker. Den rent fysiska risken handlar om kontamination eller att vattnet faktiskt tar slut. En bristande tillgång till vatten påverkar dessutom jordbrukets
försörjningsgrad och kan vara en källa till konflikt mellan olika intressen.

– Vatten är till stor del en förvaltningsfråga. I länder med svaga tillsynsmyndigheter är det lättare att överutnyttja de resurser som finns. Med klimatförändringarna kommer vi se att vattentillgången flyttar allt högre upp på agendan.

På frågan om vad den svenska livsmedelsindustrin kan göra för att bidra till en positiv utveckling svarar Elin Weyler att det till stor del handlar om engagemang och förståelse.

– Viktigast är att vidga vyerna kring vad vatten är – att bara se det som en produktionsinsats håller inte i dag. Tittar man på vatten i sin egen verksamhet inser man snabbt att det är en förutsättning för biologisk mångfald, bördiga jordar, växtkraft, ekosystem och mänskliga rättigheter. Det gäller att börja nosa p frågan och inse att det är en resa, så kan man sätta systematiska målsättningar efter det. Men man får inte vara rädd för att det är komplext.

SIWI Stockholm International Water Institute ägnar sig åt forskning, samverkansprojekt och kunskapsutbyte för
att ge bättre beslutsunderlag till politik och näringsliv.
Siwi.org

Text: Christian von Essen

MER OM VATTEN
23-27 augusti 2021 äger World Water Week rum digitalt. Fokus på årets upplaga är Building Resilience Faster.
Swedish Water House är ett regeringsinitiativ som samlar svenska aktörer i tvärvetenskapliga seminarier, nätverk och projekt. Mellan 2014-2016 etablerades ett nätverk inom vatten och livsmedel, som samlade flera stora aktörer i branschen. Än i dag kvarstår en del projekt och nätverkssamarbeten.
Swedishwaterhouse.se