Lantmännen: ”Vi ska göra ett bra system ännu bättre”

SPONSRAT INNEHÅLL

JORDBRUK. Lantmännen tar ständiga kliv mot att öka skördarna och nå ett klimatneutralt jordbruk till 2050, tillsammans med medlemmarna – 19 000 svenska lantbrukare. Med ny teknik, strategiska samarbeten och ett gediget testande av praktiska tillämpningar möter man framtidens utmaningar.

I Lantmännens rapport Framtidens Jordbruk från 2019 presenteras elva fokusområden som anses avgörande för att nå dit. En viktig slutsats från rapporten är hoppgivande: det är möjligt.

– Vi menar att det går att öka produktionen för en växande befolkning, samtidigt som vi minskar jordbrukets klimatpåverkan. Men det kräver en hel del arbete på gårdsnivå, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Han poängterar att det inte längre går att se på hållbarhet genom en enskild fråga.

– Det gäller att ta ett helhetsgrepp och ha flera tankar i huvudet samtidigt.

Konsumenterna är bekymrade över klimatet, men vi kan inte förvänta oss att de ska ge instruktioner. Det är företagen som behöver ta det här på allvar.

På Lantmännens Framtidsgård Bjertorp undersöker experter ständigt ny teknik och olika lösningar för att skapa ett mer effektivt och hållbart jordbruk. Men att få med sig alla lantbrukare på tåget kräver en tydlig affärsnytta.

– Vi ser ett stort intresse för åtgärder som kan effektivisera företagandet och lantbruket – digitalisering och precisionsodling har till exempel fått snabbt genomslag. Problemet är att det inte alltid finns marginaler för större investeringar.

För Lantmännen handlar hållbarhetsarbetet vidare om att ta fasta på rapportens elva punkter för jordbruket, och man kommer framöver även att titta på en liknande analys av animalieproduktion. Det utvecklas ständigt nya projekt och initiativ genom hela värdekedjan, bland annat för att få fram fossilfritt mineralgödsel – en viktig pusselbit för klimatarbetet hos många lantbrukare.

Claes Johansson menar att Sverige har en unik position att ta inom framtidens hållbara jordbruk.

– Sverige ligger generellt långt framme inom hållbarhetsfrågor och har goda förutsättningar vidare. Skadedjur trivs mindre bra här, vilket gör att man kan använda mindre bekämpningsmedel. Vi har en bra grund och tradition att stå på. Nu gäller det att ta stora kliv framåt för att göra ett bra system ännu bättre och öka lönsamheten på gården.


FULL FART PÅ FRAMTIDSGÅRDEN

Bjertorp är Lantmännens Framtidsgård, där man testar spjutspetsteknik, nya grödor och andra lösningar inom framtidens jordbruk. Johan Wågstam är teknisk och digital utvecklare på Lantmännen och driver arbetet framåt.

– Vi vill påskynda utvecklingstakten samtidigt som gården ska kunna spegla hela vårt affärserbjudande. En del av tekniken har funnits länge, men här testar vi den praktiskt för att se vad som är effektivt och inte.

I samarbete med maskinleverantörer och andra partners inom forskning och näringsliv mejslas lösningar fram för att kunna skapa nya produkter och tjänster. Men just frågan om vad som inte är gångbart menar Johan Wågstam ibland är minst lika intressant.

– Det finns teknik som är kul, men som kanske inte skapar effektivitet på gårdsnivå. Det måste finnas potential för affärsnytta och produktivitetsökning i allt vi gör.

Bjertorps uppgift är att leverera insikter och kunskap tillbaka till Lantmännen och Lantmännens medlemmar – de svenska lantbrukarna, och mycket händer under 2021.

– Vi har projekt inom precisionsodling drönarteknik, ruttoptimering, kolinlagring och biologisk mångfald. Styrkan ligger i att vi har väldigt mycket historisk data att jämföra med och kommer därför kunna se vilka åtgärder på gården som ger bäst effekt och visar vägen framåt mot framtidens jordbruk.

LANTMÄNNEN
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 19 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord.

Lantmannen.se