Grönt ljus för Blå mat

Ett nytt centrum för sjömat håller på att etableras i Sverige. Många menar att den blå näringen innehåller viktiga nycklar till framtidens livsmedelsproduktion.

DET STATLIGA FORSKNINGSRÅDET Formas har nyligen beviljat fyra nya centrumbildningar i Sverige för att främja forskning kring det hållbara matsystemet. En av dessa är Blå mat – Centrum för framtidens sjömat, som leds av ett konsortium med åtta forskningsaktörer samt representanter från näringslivet, organisationer och myndigheter.

Lillemor Lindberg är innovationsledare för marina näringar på Innovatum Science Park, samt innovationskoordinator för Blå mat. Just nu handlar hennes arbete mycket om planering och nätverksbyggande.

– Vi ska rekrytera sex unga forskare och anställa kommunikatör och administratör. Tre representanter från näringslivet har valts in i centrumets styrgrupp för att vi ska få en tydlig koppling till näringen. Det är viktigt att det vi gör är behovsstyrt. Sammanlagt är det över 70 icke-akademiska parter med i centrumet varav 43 aktivt kommer att delta i forskning och andra aktiviteter som bedrivs inom Blå mat.

Lillemor Lindberg är övertygad om att det vilar en enorm potential i den så kallade blå näringen, med utveckling av många nya spännande matprodukter från hållbart fiske och vattenbruk.

– Alger är en av produkterna som är fantastiskt spännande – dels eftersom de innehåller en massa vitaminer och mineraler, dels för att de stoppar upp härskningsprocessen i andra livsmedel. Om du blandar in alger i en fiskburgare håller den längre. Det har också visat sig att det höjer smakerna på andra livsmedel. Snart kommer vi shotta alger till frukosten.

Ur produktionshänseende finns det ytterligare fördelar. Det är en lättodlad och klimatsäker produkt som plockar upp kväve från havet, något som dämpar problematiken med övergödning.

– Det kan vara lätt att tro att algerna innehåller giftiga eller onyttiga ämnen. Men det som algerna tar upp ifrån vattnet är näringsämnen som de behöver för att växa. Och när vi skördar algerna tar vi på så sätt bort överskott av näring
från haven. Det finns dock barriärer för att branschen ska kunna ta fart ordentligt, då regelverk och tillstånd för odling i havet inte är anpassade till de nya verksamheterna, som till exempel algodling, som nu växer fram.

– Där pågår nu en diskussion med näringsdepartementet, säger Lillemor Lindberg.

Projektet Blå mat löper initialt över fyra år, och en viktig del i att utveckla näringen handlar om att få till en ökad kunskapsspridning mot såväl konsumenter som inköpare och kockar. Genom olika typer av samarbeten ska man nå ut till butiker, skolor och restauranger.

– Vår målsättning är att vi ska ha mer svensk sjömat på tallriken. I dag importerar vi väldigt mycket i onödan. Jag menar att Sverige kan bli en ledande producent av hållbar sjömat i Europa.

Lillemor Lindberg poängterar att det redan finns goda exempel på innovatörer och entreprenörer inom många olika delar av den blå och blågröna näringen.

– Inom hållbar odling av fisk på land har vi kommit långt, när det gäller cirkulära system som exempelvis hos Smögenlax och Gårdsfisk där näring cirkuleras upp på land eller används till biogas. Bolag som Swedish Algae Factory och Simris Alg jobbar med mikroalger som har många användningsområden som exempelvis i solkrämer. Makroalgerna kan användas i matlagning eller till djurfoder – som Volta Greentech.

Vilka möjligheter finns det för att accelerera utvecklingen?
– Vi ska stärka branschen både konkurrensmässigt och produktionsmässigt. Därför samlar vi också underlag till beslutsfattare. Sen behöver vi forska mer längs hela värdekedjan, från produktion till konsumtion. Ett spännande område är AI och digitalisering – med utveckling av sensorer och ökad automatisering kan volymerna skalas upp. Ifall en större livsmedelsaktör hör av sig måste tillgången finnas.

BLÅ MAT – CENTRUM FÖR FRAMTIDENS SJÖMAT
Ingående parter:
KTH, Göteborgs universitet, Chalmers, Sveriges Lantbruksuniversitet, RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Innovatum Science Park, Orkla, Region Västra Götaland, Region Stockholm med flera.
Tilldelad budget
från Formas:
ca 54 miljoner
kronor
Medfinansiering
från partners:
ca 30 miljoner
kronor

6 FORSKARTJÄNSTER SKA UTLYSAS TILL BLÅ MAT. DESSA SKA BLAND
ANNAT UNDERSÖKA:

1: Primärproduktion från vattenbruk och
underutnyttjade arter
2: Processtekniker och produktutveckling av sjömat – hur restströmmarna från fiskodlingar kan användas för att skapa nya produkter
3: Cirkulära system, foder och slam
4: Konsumentattityder och konsumtionsmönster
5: Miljöavtryck och hållbarhetsanalyser
6: Hälsa och välfärd hos människa och vattenbruksdjur