Ny podcast om köttets framtid

SPONSRAT INNEHÅLL

Ett nytt kommunikationsprojekt, drivet av tre europeiska universitet, vill skapa en djupare förståelse för vetenskapliga fakta och ge ett breddat perspektiv i den polariserade debatten om kött. Vilka värderingar och preferenser färgar våra beslut?

Debatten om hur mycket kött vi bör äta, och hur djurhållningen ska utvecklas framöver, blir allt mer intensiv och polariserad. Olika världsbilder, perspektiv och särintressen påverkar tolkningen av fakta och debatten hamnar ofta i ett ideologiskt dödläge. Detta vill det internationella fakta- och diskussionsforumet TABLE råda bot på. Under våren 2022 spelar de in en podcast, riktad främst till beslutsfattare med inflytande över framtidens livsmedelssystem.

Annsofie Wahlström, programchef vid SLU Future Food och forskningsdirektör i TABLE, är en av projektets koordinatorer.

– Vi vill få beslutsfattare att reflektera över värderingar och preferenser. Är de grundade i vetenskap, ideologi eller i en kombination av dessa?

VIKTIG DIALOG OM FRAMTIDEN FÖR KÖTT

I podcasten Meat the four futures kommer ledande forskare och företrädare för olika synsätt bjudas in för att diskutera för- och nackdelar med den nuvarande situationen samt alternativa framtider för köttkonsumtion och djurhållning. Som poddlyssnare slipper du stövlar och hårnät när du följer med in i laboratorium, ladugårdar och huvudkontor världen över.

Projektet kommer att måla upp fyra kontrasterande framtidsscenarier, baserade på ett paper med titeln Gut Feelings and possible futures av Tara Garnett vid Oxforduniversitetet. Spaningarna har modellerats av Elin Röös vid SLU, och framtidsscenarierna bär namnen “Plant-based no-meat”, “Less but better meat”, ”Alternative ‘meat’”, och “Efficient meat 2.0”.

– Genom att kommunicera fakta och ta in olika perspektiv – från jordbruket, näringslivet och akademin – vill vi med det här projektet bryta polariseringen kring kött och animalieproduktion. Syftet är istället att lyfta fram möjligheter, säger Annsofie Wahlström.

VILKET FRAMTIDSSCENARIO VÄLJER DU?

I samband med podcasten lanseras även en digital dialogplattform för att fånga upp tankar och frågor, samt ge plats för en fortsatt diskussion kring de här frågorna. Totalt kommer nio avsnitt att produceras. Temat för det sista avsnittet kommer att bestämmas utifrån lyssnarnas önskemål.

– Vi vill väcka engagemang baserat på fakta och forskning och även höra feedback från våra lyssnare, berättar Matthew Kessler, biträdande projektkoordinator och forskningssekreterare vid TABLE.

Podcast-serien kommer att göras på engelska för att nå så många som möjligt, både i och utanför Sverige. De grundläggande frågorna om hur mycket kött vi bör äta och hur det kan produceras hållbart är likartade världen över, men utgångsläget påverkar vad som anses möjligt.

STORYTELLING FÖR ATT NÅ UT TILL FLER

Projektet vill bjuda lyssnarna på en sammanfattning av de senaste vetenskapliga rönen om djurhållning, dieter samt vår relation till djur. Hur påverkar dessa vår hälsa, vårt klimat, biologisk mångfald, arbetsmiljö, ekonomi och kultur?

– Frågorna är många och alla dessa nyanser förtjänar en plats i debatten, menar Annsofie Wahlström. Genom personliga berättelser och en variation av röster vill man röra om och väcka nya frågor.

– Vi ser att storytelling blir allt viktigare. Många av de akademiska diskussionerna landar ganska långt ifrån böndernas och konsumenternas verklighet. Vi hoppas att vi kan ge våra lyssnare aha-upplevelser – att de möter perspektiv de aldrig har hört om tidigare, säger Ulrika Åström, en av projektets kommunikatörer.

Mer information kommer inom kort på tabledebates.org


SLU

SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Här samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

Slu.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *