Blå mat med gröna värdekedjor

Att dra nytta av havets nyttigheter kan främja hållbara produktionsmetoder samtidigt som det skapar nya typer av matupplevelser. På Orkla Ocean i Norge jobbar man nu med att inkludera tång i sin produktportfölj.

Det pratas allt mer om havets skafferi, men vilka konkreta åtgärder gör att man går från ord till handling?

Linn Anne Bjelland Brunborg är nutritionsexpert och vd för Orkla Ocean, ett dotterbolag till Orkla som etablerades 2020, samtidigt som man köpte upp den norska algproducenten Arctic Seaweed AS. Hennes uppdrag är bland annat att implementera tång i Orklas övriga produktsortiment och göra det till vardagsmat för en bredare målgrupp.

– Vi måste vara en del av lösningen, och då handlar det om att verkligen mena det vi säger när vi pratar om hållbarhet. Tång är en fantastisk råvara som nästan inte behöver några insatsvaror över huvud taget. För att odla krävs det varken sötvatten, gödsel eller mark – däremot saltvatten, frö och solljus.

Nyttoanalysen är tydlig och gäller även för den globala problematiken: vi behöver producera fler goda och näringsrika matkällor på en allt mer begränsad yta. Med alger och tång kan man med andra ord odla näringsrika råvaror på ett sätt som inte bidrar till negativa miljö- och klimatkonsekvenser. Tvärtom.

– Vildtången som finns i haven kan man skörda något mer än i dag. Men det mest intressanta för oss inom Orkla Ocean är den odlade tången. Norge har en lång kustlinje och en historia som är rik på akvakultur. Här finns kalla, rena och klara vatten, samt goda växtförhållanden. Möjligheten till hållbar uppskalning är dessutom betydligt större för odlad jämfört med vildväxande tång. Globalt finns närmare 12 000 olika arter av tång – man an säga att det är havets regnskog, eftersom tången binder koldioxid och producerar syre.

Från denna havets regnskog kan man alltså skörda havets grönsaker. I den norra delen av världen har vi åtminstone 400 tångarter som kan odlas och förädlas på olika sätt. Medan det sedan länge är en naturlig del av den asiatiska kosten, är det en bit kvar tills vi ser tång på nordiska tallrikar.

– Vi har jobbat länge i olika forskningsprojekt för att undersöka på vilka sätt vi kan använda tång i den nordiska maten. Eftersom råvaran redan innehåller mängder med mineraler, fibrer och vitaminer, handlar det om att få fram smaker som konsumenterna kan uppskatta. Det finns bland annat en intressant umamidimension i tången som går att använda för att skapa nya intressanta matupplevelser.

Ett första steg är att blanda in tång i andra produkter och maträtter. Under 2021 har en handfull produkter lanserats i Sverige och Norge. Enligt Linn Anne Bjelland Brunborg har de tagits emot väl av marknaden.

– Tången bidrar som smaksättare och höjer näringsvärdet i rätterna, samtidigt som det svarar på flera av de stora konsumenttrenderna. Dagens unga konsumenter är betydligt mer medvetna och intresserade av klimat, hållbarhet och ursprung än tidigare.

Även om Sverige ligger ett par år före Norge poängterar hon att man inte kan gå för fort fram med nya smaker. Men många är nyfikna. I en undersökning från den norska forskningsinstitutionen Nofima har man konstaterat att det finns positiva associationer till tång som råvara – bland annat att det är hälsosamt, hållbart och ekologiskt.

– Kan vi para ihop det med bekvämlighet och skalbarhet tror jag att det kan bli en väldigt intressant kategori. Vi kommer använda tång i allt fler Orkla-produkter under 2022–2023.


Tänk på att…

… det engelska namnet för tång är Seaweed, vilket ofta felaktigt översätts till sjögräs. Det kan man i regel inte äta.

… tång är ett samlingsnamn för vattenlevande makroalger, och kan användas om både grönalger, rödalger och brunalger. Det här magasinets omslag pryds av rödalger.

Blå mat

Orkla Ocean är näringslivspartner i Formas centrumbildning Blå Mat, som under de kommande åren ska undersöka
möjligheterna till en utveckling av råvaror från havet.

– Blå Mat passar perfekt, eftersom det innebär ett krafttag kring forskning och innovation i de här frågorna. Vi kommer ha en svensk industridoktorand som tittar på tång som råvara, och tillsammans är jag övertygad om att vi kan skapa något unikt, säger Linn Anne Bjelland Brunborg.

Text: Christian von Essen // Heja Framtiden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *