Löfbergs: Goda villkor genom hela kedjan

Att säkerställa social hållbarhet är extra viktigt och svårt när man handlar med länder där lagar och arbetsvillkor ser annorlunda ut. För kaffeföretaget Löfbergs sker produktionen hos 40 000 kaffeodlare. Hur vet man att allt går rätt till?

Med ökad transparens och spårbarhet kommer också ett ökat ansvar. Att som företag skylta med sin okunskap om missförhållanden håller inte längre i en värld där alla människor är sammanlänkade.

För företag som producerar kaffe, tobak, te och choklad innebär kraven på social hållbarhet hela vägen ut i de mest avlägsna leverantörskedjorna ett komplicerat arbete. Eva Eriksson är hållbarhetschef på Löfbergs och bekräftar bilden.

– Det behövs 40 000 odlare för att producera kaffet vi säljer, vilket innebär att det är svårt att hålla koll på alla. Samtidigt är många odlare del av ett lokalt kooperativ som blir vår förhandlingspart i arbetsrelaterade frågor. Vi handlar nästan alltid direkt från kaffeodlarländerna, inte från några lagerhallar i Europa.

Normalt reser Löfbergs inköpare frekvent och har en kontinuerlig närvaro hos odlare, representanter och kooperativ, men under corona har arbetet till stor del kunnat skötas digitalt. Samtidigt behöver man förlita sig mer på certifieringsorganens ackrediterade kontrollanter i respektive land.

– Vår väg har alltid varit att jobba med certifieringar. Vi har en code of conduct för våra leverantörer, men det är omöjligt att följa upp överallt. Vi var först ut bland de större rosterierna i Sverige med Fairtrade-märkningen år 2000. 2012 fattade vi beslut om att bara jobba med certifierat kaffe. Nu har vi Ekologiskt, Fairtrade eller Rainforest Alliance över hela vårt sortiment.

Fairtrade säkerställer bland annat att småskaliga kaffeodlare får skäligt betalt, och en premie betalas ut till kooperativen som ofta kommer närsamhället till godo. Om de odlar ekologiskt blir det extra bra betalt.

– Jag fick besöka två kooperativ i Honduras för ett par år sedan, och det var fantastiskt att se hur de använde premiepengarna. De hade byggt en fin Montessoriskola och stöttade upp lokalsamhället med en rad olika initiativ.

Eva Eriksson är i dag extra imponerad över Rainforest Alliance-certifieringen, som är mer omfattande än många tror.

– Rainforest Alliance är egentligen den starkaste certifieringen för natur och biologisk mångfald. Men eftersom de inte har någon egen organisation i Sverige är det få som känner till exakt vad den innebär.

Löfbergs har en lång tradition av att jobba med certifieringar, och var tidiga i Sverige med ekokaffe 1996. Konsumenternas intresse för ekologiskt har samtidigt mattats av något.

– Ekologiskt peakade vid 2014 i dagligvaruhandeln. Vi använder oss av EU Ekologiskt men valde att lämna Krav 2017 eftersom de inte har kontroller för utländska produkter. Däremot ser vi att ekologiskt fortsatt är väldigt stort utanför dagligvaruhandeln – när vi säljer till restauranger och offentlig verksamhet är 70 procent av vårt kaffe ekologiskt.

Eva Eriksson medger att det kan vara svårt att navigera i certifieringsdjungeln, men hon är tacksam över att de finns och säkerställer goda villkor.

– Man får titta närmare på vad de innehåller. Ofta står sig till exempel Rainforest Alliance starkare än de svenska certifieringarna när det gäller biologisk mångfald. Generellt är det en stor fördel för oss som handlar kaffe, te och kakao att certifieringarna finns.

FAKTA
RAINFOREST ALLIANCE
Säkerställer att produkter eller ingredienser produceras med hänsyn till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Fokus ligger på skog, klimat, mänskliga rättigheter och levnadsvillkor.
Rainforestalliance.org

FAIRTRADE
Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.
Fairtrade.se

Text: Christian von Essen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *