Hallå där Johan Tell, som skriver boken Älskade Plast

Johan Tell är resejournalist, författare och föreläsare. Nu är han aktuell med boken Älskade Plast, som kommer ut under 2021 på Frankofon förlag.

Du har skrivit mycket om natur, miljö och klimat tidigare. Varför en bok om plast?
– I dag tillverkas plast till största delen av fossil olja och produkterna är i för stor utsträckning gjorda för engångsbruk. Inget av detta är hållbart. Men att utifrån detta gå på förbudslinjen tror jag är fel. Plast har en plats även i en framtida cirkulär ekonomi eftersom den, bland annat, har egenskaper som kan göra produkter lättare och starkare, de kan bidra till en mer hållbar värld och de kan rädda liv. Men framtidens plast måste vara tillverkad av ickefossila råvaror och vara återvinningsbar. Den omställningen måste göras omedelbart. Krav på ökad hållbarhet är alldeles för få när det kommer till plastindustrin.

Tycker du att plasten har fått ett oförtjänt dåligt rykte?
– Ja, själva ordet ”plast” dras med ett dåligt rykte som signalerar något billigt som strax blir till skräp. Få tänker i första hand på att plast kan vara ett material som är såväl lättare som starkare än stål – eller att plast räddar liv genom att ingå i hjärtklaffar och hundratals andra medicinska produkter.

Skulle vi klara oss utan den i livsmedelssektorn?
– Det är ett faktum att plastförpackningar förlänger hållbarheten hos livsmedel, vilket är en förutsättning för att vi ska slänga mindre mat. Men det är svårt att kommunicera att plastinpackade gurkor är bättre för miljön och klimatet än de som inte är det. Med det sagt finns det förstås en mängd livsmedel som skulle klara sig med färre plastemballage och den plast som används kan i långt högre grad vara gjord på ickefossila råvaror.

Vilka framtidsvisioner har du stött på i arbetet med boken? Vad kan vi se fram emot på den här fronten?
– Att så gott som all plast görs av råolja är en kostnadsfråga, inte en fråga om kvalitet. Allt du i dag gör av fossil olja kan du lika gärna göra av något annat organiskt material – det är bara lite krångligare. När vi i Sverige började producera plast i Perstorp för runt hundra år sedan var råvaran den skånska bokskogen, och i dag går det till och med att tillverka plast från luft. Att dammsuga atmosfären på koldioxid för att sedan skicka ner denna växthusgas för lagring i underjorden är inte längre science fiction. Men istället för att lagra luftens koldioxid kan du utvinna plast ur den. Det görs redan i dag. I Tyskland finns det madrasser som är tillverkade på det här sättet, och i USA finns det glasögon som är tillverkade av växthusgasen metan. Den har man samlat upp på ett mejeri bland metan-pruttande kor.

Text: Christian von Essen