Hallå där Andreas Karlsson, journalist och författare, aktuell med boken Vatten – en historia om människor och civilisationer

Hur kommer det sig att du ville skriva en bok om vatten? Varför är vatten så spännande?
– Det är ett spännande ämne rent kemiskt, men det är framför allt en spännande företeelse i bemärkelsen att det påverkar precis allt – och har gjort det i miljontals år. Jag upplever att vi ofta inte inser hur fantastiskt och viktigt vattnet är. Vi förstår inte vattnets värde och det går ut över hur vi handskas med det – hur vi respekterar, eller inte respekterar, vattnet. Det får i sin tur konsekvenser för hela vår existens. Och det är en ganska inflytelserik roll för en till utseendet anspråkslös vätska som varken smakar eller luktar något.

Vad har varit extra lärorikt eller förvånande under arbetets gång?
– Det har varit intressant att se hur vattnet nästan bokstavligt talat flyter genom hela mänsklighetens historia. Hur varje civilisation, varje tekniskt och kulturellt framsteg, varje framgång och undergång, styrts avvatten. Det har varit lärorikt att prata med akademiska vattenforskare, men det har varit ännu mer givande och tankeväckande att träffa och prata med världens verkliga vattenexperter, alla självförsörjande bönder i torra områden och människor i byar med förorenat vatten, som hittar sätt att överleva trots utmaningarna. Från deras naturnära lösningar finns mycket kunskap att hämta.

Vilken roll ser du att livsmedelsindustrin har att spela i framtidens vattenförsörjning?
– Livsmedelsindustrin har en nyckelroll om vi ska förbättra vattensituationen i världen. Matproduktion, det vill säga jordbruk, är på de flesta håll den törstigaste samhällssektorn och bidrar tyvärr också med en hel del föroreningar. Det mesta vatten vi förbrukar är inte det som kommer ur våra kranar utan det har som gått åt till att producera allt vi konsumerar, däribland matvaror. Genom medveten konsumtion kan vi bidra till bättre vattenförhållanden i avlägsna delar av världen, platser som har betydligt mindre vatten än vi har i Sverige. Men det är svårt att skaffa sig den information som krävs för att kunna vara en god konsument och därför måste livsmedelsindustrin ta sitt ansvar och hjälpa oss med det.

Text: Christian von Essen
Foto: Görrel Espelund
Förlag: Historiska Media