Svenskt Sigill: Att välja råvaror ska vara enkelt

SPONSRAT INNEHÅLL

MÄRKNING. Den som jobbar med hållbarhet på riktigt vet att det inte finns några enkla svar på svåra frågor. Vi tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan – för att du ska få ett enkelt val till middag.

Hållbarhet på riktigt handlar om att väga frågor som klimat, djuromsorg och biologisk mångfald mot varandra för att på bästa sätt förflytta oss mot ett hållbarare samhälle. Vi på Svenskt Sigill har jobbat med detta i 30 år och vi är inte färdiga ännu. Jobbar man med hållbarhet på riktigt blir man nog aldrig färdig.

Vi jobbar bara med svenska bönder i framkant och vårt hållbarhetsarbete är omfattande och krävande. Du kan lita på att råvarorna är både svenska och kontrollerade på plats på gården av oberoende kontrollanter.

Vi tar helt enkelt inga genvägar när det gäller hållbarhet, inte en sparris slinker förbi som inte har godkänts utifrån våra 105 kriterier.

Du ska ha ett enkelt val. Välj god mat med Svenskt Sigill. De val du gör i dag är nämligen den värld du får i morgon.

Svensktsigill.se

SPONSRAT INNEHÅLL