Norrmejerier: Norrländsk omställning säkrar maten

SPONSRAT INNEHÅLL

MEJERI. Norrmejerier är ett starkt varumärke i norra Sverige. På lokalnivå jobbar man ständigt med att verka för en hållbar omställning samtidigt som de globala frågorna löper som en röd tråd genom verksamheten.

Norrmejerier är i resten av landet mest känt för älskade varumärken som Fjällfil och Västerbottensost, men den lokala produktlinjen står stadigt i de norrländska kylskåpen. Företaget ägs av drygt 300 lokala mjölkbönder och stoltheten hos konsumenterna är påtaglig i undersökningarna. Som kooperation har man en tradition av att arbeta tillsammans för att nå framgång och med dagens stora hållbarhetsutmaningar är det arbetssättet mer aktuellt än någonsin.

2019 signerades Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest. Anna-Karin Karlsson är livsmedelsagronom och har efter många olika roller på Norrmejerier fokuserat på hållbarhetsfrågorna under de senaste åren.

– Min roll är att driva det viktiga hållbarhetsarbetet vi gör, men det handlar också mycket om att se på helhetsbilden som blir alltmer komplex. Det är lätt att fastna i CO2-utsläpp och klimatfrågor – livsmedelsproduktion är så mycket mer, inte minst de livsviktiga ekosystemtjänster som jordbruket bidrar med.

Mejerierna är redan till 99 procent fossilfria i sin produktion – nu är det framförallt transporterna till 1 800 butiker över halva Sveriges yta som ska effektiviseras. Målet är att ha fossilfria transporter till 2030, och ökad samdistribution är ett viktigt delmål för att nå dit i väntan på en ökad tillgång på biobränslen. Egen biogas tillverkas redan från produktrester på Umeå mejeri.

Men transporter är bara en pusselbit. Anna-Karin Karlsson berättar att man jobbar lika hårt med energieffektivisering, vattenfrågor och matsvinn. Hon är även centrumledare i Formas nya centrumbildning Sustainimals norrländska nod tillsammans med SLU i Umeå med syfte att göra animalieproduktionen mer hållbar.

– Det finns mycket kunskap inom mjölk och kött med låg klimatpåverkan i Sverige om man jämför med hur det ser ut globalt. Det ska vi använda för att utveckla näringen vidare.

En central del i Norrmejeriers filosofi handlar om att bidra positivt till den norrländska regionen, vilket också innefattar en sund lönsamhet för bönderna. Detta är också något som konsumenterna uppfattar som viktigt.

– Vi vill säkerställa att det finns hållbar livsmedelsproduktion i hela Sverige, och det övergripande målet för oss är att Norrland i framtiden blir en klimatpositiv region. Vi kan binda mycket kol i skog och mark, det finns gott om ren energi och innovationstakten inom hållbara näringar är hög. Det händer väldigt mycket här nu.

NORRMEJERIER
Norrmejerier är Sveriges nordligaste mejeriförening och ägs av mjölkbönder i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för en livskraftig mjölkproduktion i Norrland och tillgodose konsumenters och kunders önskemål om färska, lokalproducerade och unika norrländska mejeriprodukter av utmärkt kvalitet. Vår vision är att göra gott för Norrland – ett levande Norrland som vi kan vara stolta över.
Norrmejerier.se

SPONSRAT INNEHÅLL