Findus: Sveriges enda klimatcertifierade ärta

SPONSRAT INNEHÅLL

PRODUCENT. Findus Ebbaärta är Sveriges enda klimatcertifierade ärta. Den har blivit en riktig klassiker i det svenska köket och utländska kunder står i kö för att beställa. Vad är hemligheten?

Ända sedan 50-talet har Findus arbetat med ärtförädling på olika sätt. Syftet är att utveckla en mer hållbar grönsaksproduktion, där man kombinerat förbättringar i odlingsmetoder med utveckling av nya sorter.

Embryot till Ebba-ärtan föddes redan på 80-talet i Findus odlingsanläggning i Skåne. Den utvecklades till en ärtsort som är naturligt söt och väderbeständig vid svenska förhållanden. Varje år odlar ett 70-tal lantbrukare – framförallt i Dalsland och Västra Götaland – den söta och krispiga ärtan som blivit en riktig favorit i de svenska hushållen. Namnet kommer från den tidigare forskningschefens fru.

– Vi är sannolikt den enda producenten som har en egen ärtsort – som dessutom är klimatcertifierad, säger Peter Lindén, ansvarig för svenska grönsaker på Findus.

Findus samarbetspartner Toppfrys AB odlar, fryser och paketerar 5 000 ton Ebba-ärter varje år. Produkten är klimatcertifierad med Svenskt Sigills märkning sedan 2011. Det innebär bland annat att man säkerställer en övergång till förnybar energi, genomför konkreta åtgärder för att främja den biologiska mångfalden och minimerar utsläpp från kylanläggningar och gödsel.

Britt Rahm på Svenskt Sigill är glad över att ha Ebba i produktsortimentet.

– Ebba-ärtan har ju varit klimatcertifierad och i framkant på miljöområdet i 10 år redan. Konsumenten efterfrågar i dag svenska produkter som är odlade med omsorg om både klimatet och miljön. Ebba klarar allt det, säger Britt Rahm.

Ebba-ärtan är känd för sin goda smak och jämna kvalitet. En viktig del i att bevara smak och näringsämnen är att ärterna fryses max tre timmar efter skörd.

– Det gör att vi får en lång hållbarhet och slipper använda konserveringsmedel. Många europeiska länder tycker väldigt mycket om Ebba-ärtan och vi har kunder som står i kö för att få köpa. Många menar att de bästa ärterna i världen kommer från Sverige, säger Peter Lindén.

OM SVENSKT SIGILL
Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan och omfattar dessutom både djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald och ett hållbart vattenuttag är exempel på områden där Svenskt Sigill driver utvecklingen inom lantbruket.
Svensktsigill.se

FINDUS
Findus Sverige är marknadsledande inom frysta grönsaker, fisk och lagade rätter i Sverige. Kvalitet, matglädje och passion är sedan starten på 1940-talet nyckelord för verksamheten. Vårt engagemang bygger på att vi vill hjälpa alla som lagar mat att göra livet godare i flera avseenden.
Findus.se

SPONSRAT INNEHÅLL FRÅN FINDUS