AI-driven samdistribution för glesbygdsleveranser

Att transporter går halvtomma är resursslöseri. Med bred samverkan och artificiell intelligens vill PREDICTIVE MOVEMENT bidra till en lösning. Först ut är pilottester i Pajala och Arjeplog.

CHRISTIAN LANDGREN driver IT-bolaget Iteam och initierar ständigt nya projekt som kan dra nytta av AI och öppen data. Med Predictive Movement är syftet att optimera logistiken i Norrland tillsammans med en rad partners. Potentialen för effektivisering är stor.

– En stor del av energiförbrukningen i transportsektorn skulle kunna gå att optimera bort genom att samarbeta, och vi ser potential att kunna dubbla fyllnadsgraden. Detta gjorde man mer förr i tiden genom manuella processer, men nu sitter alla aktörer i sina egna system som inte tar hänsyn till omvärlden. Vi vill bygga ett öppet ekosystem för detta.

På glesbygden finns extra stor motivation till samordning av resurser eftersom avstånden är långa. 12 leverantörer är med i ett pilotprojekt i Pajala, och under sommaren 2021 ska även Arjeplog inkluderas.

– Vi försöker skapa ett operativsystem med verktyg för optimering för att föreslå en lösning på transportproblemet. Vi har börjat med paketleverans, men i förlängningen är även livsmedelsdistribution intressant. Då skulle man kunna ange behov av kylkedja i systemet. Delning av persontransporter skulle också kunna revolutioneras på samma sätt, exempelvis för arbetspendling eller samåkning till och från flygplatsen.

Christian Landgren ser tydligt en trend med utflyttning från storstäderna, inte minst i pandemins kölvatten. Därmed finns incitament för att få till en smidig infrastruktur för e-handelslösningar, returer och annan service. Med smidigare transportlösningar finns bara vinnare, menar han.

– Vår utgångspunkt är klimat och miljö. Men med ett fungerande system kommer det även gå att leverera snabbare och till lägre kostnad, vilket stärker affärsmodellen för de aktörer som är med.

PREDICTIVE MOVEMENT
Ett projekt finansierat av Vinnova och Trafikverket. Partners är Iteam, Luleå tekniska universitet, Urban City, A Beautiful Soup, Argomento, Sveriges Paketombud, Region Norrbotten, länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Dalarnas och Kalmar län, samt Pajala, Arjeplog, Ljusdal och Västerviks kommuner.
Predictivemovement.se

Text: Christian von Essen