DeLaval: Glada kor är bra för alla

SPONSRAT INNEHÅLL

PRODUKT. Som världsledande aktör inom mjölkningsindustrin strävar DeLaval ständigt efter att optimera sina produkter för att främja såväl djurhälsa som lönsamhet och kostnadseffektivitet på gården. Med hjälp av ny teknik kan mjölkbönderna dessutom arbeta mer preventivt för att undvika sjukdomar.

DeLaval är en del av Tetra Lavalgruppen och grundades av Gustaf de Laval för mer än 135 år sedan. Bolaget levererar produkter och tjänster till mjölkbönder över hela världen – hela tiden enligt visionen att göra en mer hållbar livsmedelsproduktion möjlig.

Lars Johansson är ansvarig för kommunikation och hållbarhet på DeLaval International. Han poängterar att effektivisering och lönsamhet inte står i motsats till ett starkt fokus på hållbarhet och djurvälfärd.

– En välmående ko är också en produktiv ko som lever länge. ”Cow longevity” är ett viktigt begrepp inom den här branschen, och mjölkbönderna blir allt skickligare – mjölkproduktionen är betydligt effektivare i dag än för 30 år sedan. Vår utrustning ger förutsättningar för korna att leva ett långt och produktivt liv.

För DeLaval handlar det mycket om att driva på utvecklingen inom den stora makrotrenden med ökad automatisering.

– Tjänster för att analysera mjölkproduktionen blir allt mer tillgängliga. Bönderna kan i dag veta exakt hur korna mår, vad de ska äta och om de är på väg att bli dräktiga. Arbetsdagen börjar ofta med analys för dagens mjölkbönder. Det råder också brist på arbetskraft ute på gårdarna. Därför ökar vi årligen rekryteringen av ingenjörer som kan vara med och leda den fortsatta utvecklingen av smarta hållbara lösningar, säger Lars Johansson.

Mjölkningsorganet DeLaval Evanza™ är ett exempel på en banbrytande innovation som är både ergonomisk och arbetseffektiv. Den gör det möjligt för mjölkbonden att spara tid genom att enkelt byta ut spengummit med en liten vridning.

Men det är den nya generationens mjölkningsrobotar i serien VMS™ (voluntary milking system) som verkligen gör skillnad. Under mjölkningen analyseras en rad parametrar vad gäller mjölkkvalitet och djurhälsa. Bland annat kan sensorerna som används tidigt upptäcka ifall en juverinflammation är i antågande.

– Mjölk från kon som har en juverinflammation leds automatiskt bort, och kon som är på väg att bli sjuk släpps in i ett annat bås. Det är en preventiv åtgärd eftersom bonden då kan skräddarsy rutiner utan att behöva ge antibiotika. Det ger stora besparingar på både djurhälsa och ekonomi.

Lars Johansson framhåller att den allt mer sofistikerade dataanalysen kommer att skapa stora positiva förändringar i branschen under de kommande åren.

– Mjölkbonden får en tydlig helhetsbild av det egna läget och kan dessutom jämföra sina resultat med ett genomsnitt av andra bönder som mjölkar med samma teknologi och på så vis göra justeringar som leder till förbättringar. Men grunden är alltid densamma: en välmående ko är en bra investering.

DELAVAL
DeLaval är världsledande inom mjölkningsindustrin. Företaget levererar integrerade lösningar och service för mjölkproduktion utformade för att förbättra produktion, djurhälsa och den övergripande livskvaliteten för mjölkproducenter. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning och kompletta system för mjölkproduktion och djurhållning världen över.
Delaval.com

SPONSRAT INNEHÅLL