Framtidens jordbruk

RAPPORT. Hur ska vi kunna skapa ett klimatneutralt jordbruk med betydligt större skördar till 2050? Lantbrukskooperativet Lantmännen försöker svara på den frågan i rapporten Framtidens jordbruk – Vägen mot ett klimatneutralt jordbruk 2050.

För att tydligt exemplifiera hur framtiden kan se ut inom jordbruket har man bland annat tagit fram en simuleringsmodell, där höstvete agerar modellgröda. Genom beräkningar av olika insatser kan man svart på vitt se hur ett scenario med kraftigt reducerad klimatpåverkan kan se ut över tid.

Rapporten definierar elva avgörande områden för att lyckas nå målet, samt bistår med exempel på viktiga initiativ inom respektive område:

 1. Precisionsodling, digitalisering och optimal management
 2. Hållbar växtnäring
 3. Växtförädling
 4. Fossilfritt jordbruk
 5. Odlingssystem
 6. Kolinlagring och förnybar energi från åkermark
 7. Minskade kväveförluster
 8. Minskat växtnäringsläckage
 9. Hållbart växtskydd
 10. Jordbrukets anpassning till ett förändrat klimat
 11. Biologisk mångfald

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *