Cubegreens

Hallå där LILL GREBING, grundare av Cubegreens, ett Stockholmsbolag som vertikalodlar grönsaker och örter genom hydroponik i fraktcontainrar.

Hur ser ni på utvecklingen inom stadsodling – börjar det gå från ord till handling nu?

– Vi märker av en stor efterfrågan på lokalt och hållbart producerad mat, med mycket smak och så korta transporter som möjligt. Denna efterfrågan bidrar i stor grad till att intresset för stadsodlade grönsaker växer. Allt fler
personer intresserar sig för både tekniken bakom, samt produkternas kvalitet och smak. Till följd av detta ser vi också att allt fler företag startar inom stadsodling med en rad olika inriktningar på grödor och slutkunder.

Vad har varit största utmaningen för er hittills?

– Vår största utmaning har varit att bli riktigt duktiga på att odla – man ska inte underskatta att det är en sann konst att få grödorna att växa, bli smakrika och vackra. Många förlitar sig på tech-delen inom hydroponi, men då är det lätt att gå fel och missa att det verkligen är levande växter man har att göra med.

Vilka andra möjligheter ser ni i framtiden för den här typen av odling?

– Vi ser många möjligheter för den här typen av odling, men har inte för avsikt att konkurrera med det svenska
jordbruket. En vision vi har är att i framtiden kunna odla avokado i Sverige, dels för den enorma åtgången av vatten vid deras produktion, men också för att en stor del förstörs innan de når slutkonsument.

Vilka planer har ni framöver?

– Vi kommer fortsätta att testa vår affärsmodell och hoppas kunna ge fler personer och organisationer i Stockholmsområdet tillgång till kvartersodlade grönsaker, året om.

Text: Christian von Essen