Sweden Food Arena: ”Vi har världens förutsättningar”

Sweden Food Arena är resultatet av den första handlingsplanen för den svenska regeringens livsmedelsstrategi. Syftet är att samla hela livsmedelskedjan för att främja tillväxt och konkurrenskraft. Och visionerna är ambitiösa.

LIVSMEDELSSTRATEGIN sjösattes av regeringen 2016 och innehåller en rad åtgärder för att fram till 2030 främja och utveckla det svenska matsystemet – för ”fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”.

Som ett svar på detta arbete bildades Sweden Food Arena i maj 2018. Ett år senare tog Marie Gidlund över rollen som verksamhetsledare för att samla näringsliv och akademi i nära samarbete. Ambitionen är hög: att utveckla en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig svensk livsmedelssektor.

– Vi har världens förutsättningar för en hållbar omställning, säger hon. I Sverige ligger vi ofta i framkant och har genomfört lösningar som andra länder tittar på för inspiration.

Som exempel nämner hon ett effektivt jordbruk, stränga djurskyddslagar, rent vatten, låg antibiotikaanvändning och bakgrunden som stark industrination med förmåga att förädla råvaror på en global marknad.

– Vi har gastronomi och en restaurangnäring i världsklass. Egentligen
finns hela kedjan på plats, men vi måste börja se mat som den nya innovativa tillväxtnäring det är – en motor i svensk ekonomi. Om vi jobbar på rätt sätt kan vi skapa 50 000 nya jobb fram till 2030.

Samverkan över gränserna

Entusiasmen är det med andra ord inget fel på, men ordet ”vi” innefattar i det här fallet insatser från politik, myndigheter och akademi tillsammans med näringslivet för att exempelvis få till nödvändiga regelförenklingar.

– Det behöver avsättas mer medel till forskning och innovation. Och så måste vi komma bort från att jordbruket ses som miljöfarligt. Se det som en oslipad diamant istället.

Även själva Sweden Food Arena föddes som ett samverkansprojekt med finansiering från de tre branschorganisationerna LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, samt medel från Tillväxtverket. I dagsläget (januari 2020) har man ett trettiotal aktiva medlemmar som definierar sina behov för att bidra till de övergripande målen, och totalt har SFA ett sextiotal undertecknande parter. Sammanlagt sysselsätter livsmedelsindustrin 350 000 personer i Sverige.

Önskan om mer forskning och innovation

Regeringen lägger fram den nya forskningspropositionen hösten 2020 och Sweden Food Arenas grundarorganisationer har föreslagit en avsättning på 400 miljoner kronor till livsmedelsmärkt forskning och innovation. SFA har identifierat tre områden som kommer behöva extra mycket resurser framöver: cirkulär mat; digitalisering och automation; samt hälsa och smak.

– Vi ser fram emot en riktad tioårig satsning så att branschen får tid och resurser att utveckla kunskap, processer och teknik för att skapa hälsosamma produkter med unika smaker. Då kommer även andra bolag kunna dra nytta av det.

Sverige rankas ofta i topp när det gäller generell innovationskraft, men inom livsmedelsindustrin hamnar vi bara på plats 14 i Europa. Marie Gidlund nämner några av de konkreta och mätbara visioner som fastställts inom Sweden Food Arena fram till 2030:

• Sverige ska vara topp 3 i Europa när det gäller innovation i livsmedelskedjan
• 50 000 nya jobb ska skapas
• 50 nya svenska livsmedelsinnovationer som sammanlagt omsätter 1 miljard EUR
• Exportandelen ska upp från 30 till 50 procent.

Bland annat ska målen nås genom ökad kunskap och bättre samverkan i hela livsmedelsflödet, inklusive myndigheter, industribolag och besöksnäringen. Exempel kan vara policylabb och fysiska testmiljöer för
nya innovationer.

Marie Gidlund fortsätter:

– Det finns inga enkla lösningar eftersom det handlar om ett komplext
system, men bara det faktum att representanter från hela kedjan
nu sitter och diskuterar runt ett bord är ganska unikt. Livsmedelsstrategin
är en fantastisk gåva till livsmedelssektorn.

Smakrik natur

Innovation behöver dock inte handla om ny teknik. Marie Gidlund menar att vi i Sverige har en rik flora av fantastiska råvaror mitt framför ögonen.

– Hur många känner till att det finns 14 sorters kålrötter? Vi behöver utveckla sensoriken och språket kring våra egna råvaror för att kunna presentera dem på ett mer spännande sätt. Restaurangnäringen är jätteviktig som turistmagnet. Men för att den ska vässas ytterligare behövs mer kunskap kring att odla och förädla råvaror.

I den okunskapen fattas märkliga beslut, menar hon.

– Den näst största råvaran i Västerbotten är bär, men vi har inte förmågan att förädla och processa bären. Vi importerar dyra gojibär, men har åkerbär mitt framför näsan. Kan man göra guacamole på bondbönor istället för att flyga in avokado från andra sidan jorden? Efterfrågan finns. Nu krävs det mer forskning, kunskap, teknik och investeringar. 20-talet kommer att bli det stora matårtiondet.

Text: Christian von Essen, Heja Framtiden

FAKTA: SWEDEN FOOD ARENA
SFA ägs gemensamt av LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk
Dagligvaruhandel, med syftet att skapa ”en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.”
Swedenfoodarena.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *