Alkoholproducenterna går samman

Sveriges Producenter av Alkoholdrycker är en sammanslutning där 23 av landets destillerier och bryggerier ingår. Föreningen startades i februari 2020 för att kunna samlas kring näringspolitiska frågeställningar som angår branschen.

SPAA:s ordförande Fredrik Borelius är till vardags ansvarig för public affairs-frågor på The Absolut Company, och såg en tydlig samverkanspotential när marknaden fick allt fler aktörer. Branschen växte med 5,3 procent under pandemiåret 2020, och vid årsskiftet 2020/2021 fanns det 768 företag i Sverige registrerade för att tillverka spritdrycker, vin, cider och öl.

– Vi var flera som kände ett behov att få med de nya företagen i ett sammanhang så att vi gemensamt kan verka för att utveckla branschen framåt. Föreningen har i dag 23 medlemmar men växer stadigt.

En fråga som hittills varit högt uppe på agendan är gårdsförsäljning, alltså möjligheten för alkoholproducenter att kunna sälja sina produkter till konsumenter direkt vid produktionsstället.

– Vi tror att det vore en mycket bra regeländring. Fler kan få upp ögonen för det som faktiskt produceras här i Sverige, och det skulle stärka den svenska måltidsturismen. I dag har vi inte bara fantastiska kockar här i landet, utan även internationellt erkända dryckesproducenter som vinner fina priser.

Fredrik Borelius ser att hållbarhet blir allt viktigare. Och han menar att den svenska dryckesbranschen har goda förutsättningar.

– Förpackningsfrågan är förstås högt uppe på agendan, och det pågår just nu utredningar kring nya typer av insamlingsmetoder. Många strävar efter att skapa CO2-neutrala verksamheter. Vatten och energi är också viktiga frågor – vi ser allt fler som ställer om till en helt förnybar elproduktion.

Är det svårt att kommunicera på grund av de strikta annonseringsreglerna?

– Det finns tydliga och strikta krav på hur alkoholannonserna får utformas, vilket är bra. Däremot kan man kommunicera sitt hållbarhetsarbete på andra sätt, exempelvis genom hållbarhetsrapporter, artiklar och seminarier.

Även våra konsumenter är väldigt måna om hållbarhet, ursprung och hur varan är producerad. Allt fler ser nu även över anställningsvillkoren i andra länder. Jag tror att dryckesbranschen ligger långt framme i de här frågorna, både i mindset och hur man ser på sin produkt. De flesta vill bidra till något bättre.

Finns det några konkreta hållbarhetsmål?

– Systembolaget har strikta riktlinjer och en egen hållbarhetsplattform. Alla som levererar till dem måste uppfylla vissa krav när det gäller råvarans ursprung, anställningsvillkor och CO2-utsläpp. Det är på en ganska detaljerad nivå, vilket gör att det kan vara svårt för små producenter att ta fram alla siffror. Flera av våra medlemmar är också med i Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest. Sen finns det Dryckesbranschens klimatinitiativ, som innebär gemensamma riktlinjer för leverantörer till Systemet.

Sammantaget visar detta på en tydlig vilja och riktning, menar Fredrik Borelius.

– Branschen vill gå i bräschen, och jag skulle säga att Sverige är en av de ledande nationerna inom hållbarhet. För glas har vi en återvinningsgrad på över 94 procent, och för burkar ligger det också väldigt högt. Så ser det inte ut i alla länder.

Även produkternas vikt är ett hett ämne. Branschen jobbar ständigt för att minska vikten på sina glasflaskor, eftersom lättviktsflaskor gör att det blir mindre utsläpp vid transporter. Användningen av restprodukter är ett annat fokusområde.

– Det som blir kvar efter produktionen av sprit och öl kallas för drank, vilket ofta går tillbaka till jordbruket. Många producenter säljer till bönder som foder till grisar och kossor, så det blir ett slutet kretslopp. Dranken från produktionen av Absolut Vodka mättar ca en kvarts miljon svenska kor och grisar – varje dag.

Vilken är den stora knäckfrågan för branschen när det gäller hållbarhet under de kommande åren?

– Det beror förstås på företagets storlek och vilket land man verkar i. Men tillgången till rent vatten är helt central, liksom energiförsörjningen. Det är viktiga byggstenar för branschen framöver.


SPAA

SPAA är en medlemsförening för producenter av alkoholhaltiga drycker. Den drivs av fyra övergripande syften:

1: Aktivt verka för alkoholpolitiska och marknadsmässiga villkor som tillvaratar såväl branschens kommersiella intressen som den sociala hänsyn som följer av hantering av alkoholhaltiga drycker, med syfte att öka branschens status och attraktivitet.

2: Företräda i ärenden som berör medlemmarnas verksamhetsområden och framföra branschens synpunkter och förslag till politiker och berörda myndigheter.

3: Hålla medlemmarna informerade om viktiga näringspolitiska frågor som rör dryckesbranschens utveckling.

4: Sammanställa branschstatistik och i övrigt handha frågor som rör medlemmarnas gemensamma intressen.

Spaa.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *