CCEP: Samverkan är vägen mot netto noll

SPONSRAT INNEHÅLL

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) har som ambition att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. Nu skruvas det på många håll i verksamheten för att uppnå klimatmålen.

Det var ett stort steg när produktionsanläggningen i Jordbro i september 2021 certifierades klimatneutral enligt PAS 2060, en internationell standard för klimatneutralitet. Detta som en av de två första fabrikerna inom den globala CCEP-koncernen.

Ana Esquius Figols är supply chain-direktör på CCEP i Sverige.

– Det har gjorts många små och stora förändringar under resan mot den här certifieringen. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete som drivits av engagerade medarbetare under flera års tid och jag är otroligt stolt över att vår fabrik i Jordbro nu certifierats klimatneutral. För CCEP är det här ett viktigt steg för att nå koncernens ambition om att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan.

EFFEKTIVA ÅTGÄRDER I PRODUKTIONEN

PAS 2060-certifieringen tar ett helhetsgrepp och väger in allt från tillverkningen av flaskor i produktionen till hur medarbetarna transporterar sig till och från arbetsplatsen. Miljöchef Jonas Wittefeldt berättar om några av de åtgärder som gjorts. Bland annat använder fabriken 100 procent förnybar el från vindkraft. Även de anställdas egna transporter till och från arbetet omfattas i certifieringen. Energieffektivisering har varit ett annat viktigt område.

– I nära samarbete med en teknikleverantör har vi kunnat reducera energiförbrukningen i produktionsanläggningen med 13 procent. Bland annat har det handlat om smartare rutiner för energiåtervinning samt en modernisering av ventilationssystemet. Vatten är en annan stor fråga för CEP, och genom relativt enkla åtgärder har vattenanvändningen på produktionslinorna för glasflaskor och aluminiumburkar kunnat halveras.

– Detta har framförallt skett genom att vi börjat använda mer effektiva spolmunstycken på produktionslinjerna. Dessutom återanvänds vattnet in i verksamheten igen. Genom att få ner vattenförbrukningen kan vi faktiskt sänka klimatavtrycket mer än genom energireducering, eftersom energin redan är förnybar, säger Jonas Wittefeldt.

De sista klimatutsläppen från produktionsanläggningen kompenseras genom ett Gold Standardcertifierat trädplanteringsprojekt i Colombia.

FOSSILFRITT I ALLA LED

Att fabriken i Jordbro blev certifierad klimatneutral var ett steg på vägen mot netto noll. Majoriteten av CCEP:s utsläpp, 90 procent, kommer dock från så kallade indirekta utsläpp, som uppstår i värdekedjan – exempelvis från förpackningar, ingredienser och transporter. När det gäller dessa krävs nära samverkan med leverantörer för att uppnå klimatmålen. För att nå ambitionen om netto noll har man därför som krav att alla strategiska leverantörer ska sätta egna vetenskapligt baserade reduktionsmål till 2023, samt använda förnybara energikällor och dela sin utsläppsdata med CCEP.

Ett exempel på ett långsiktigt samarbete med leverantörer som givit goda resultat är att alla upphandlade inrikestransporter sedan hösten 2021 kör på fossilfritt bränsle såsom HVO och biogas.

Även tillsammans med leverantören av den koldioxid som blir till kolsyra i drycken har CCEP hittat en mer hållbar väg, berättar Jonas Wittefeldt.

– I den svenska produktionen och i våra drycker använder vi biogen koldioxid som framställts av restprodukter från tillverkningen av bioetanol. Ingen ytterligare koldioxid tillförs atmosfären, så det blir cirkulärt i ytterligare en dimension.


31%

av CCEP:s strategiska leverantörer* har satt vetenskapligt baserade reduktionsmål. 2023 ska den siffran vara 100%.

*strategiska leverantörer står för 80% av CCEP:s inköpskostnader


COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS

Coca-Cola EuroPacific Partners Sverige AB producerar, distribuerar och säljer icke-alkoholhaltiga drycker på den svenska marknaden. Drygt 700 personer arbetar på Coca-Cola i Sverige. Huvudkontoret och produktionen ligger i Jordbro utanför Stockholm. Här produceras cirka 1,5 miljoner liter dryck varje dag.

Cocacolaep.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *