”Matsvinnet genomsyrar alla våra hållbarhetsmål”

SPONSRAT INNEHÅLL

Bama Nordic vill vara en aktiv drivkraft för det gröna skiftet. För att konkretisera hållbarhetsarbetet jobbar man med 23 delmål som ska uppnås till 2024.

I Sverige är Bama för många ett relativt okänt företag. Och det är inte konstigt, man har bara funnits i två år i Sverige och Finland, med cirka 400 anställda. I Norge har moderbolaget Bama Gruppen AS däremot funnits sedan 1880-talet och driver ett femtiotal företag och varumärken med sammanlagt flera tusen medarbetare.

På den svenska marknaden bedriver Bama framförallt tre olika koncept: Good, som är convenience-kategorin med sallader och baguetter; Greenest, med sköljd sallad i påse, samt Vegme, ett varumärke för växtbaserade köttsubstitut. Dessutom producerar man varor för ett flertal private label-aktörer.

AMBITIÖS STRATEGI MED 23 DELMÅL

Jenny Tedvik är hållbarhets- och utvecklingsansvarig för den svenska verksamheten, och jobbar ständigt nära den norska hållbarhetsavdelningen.

– Jag tycker egentligen att det norska ordet bærekraft är bättre på att beskriva det vi håller på med, säger hon.

För Jenny Tedvik blir arbetet med andra ord både självständigt och överlappande. Den övergripande ”bærekraftstrategin” har fyra huvuddelar: ansvarsfull grön tillväxt, god produktkvalitet, övergång till cirkulär ekonomi, samt användning av förnybara resurser.

Med tre produktionsanläggningar – i Helsingborg, Lindesberg och Helsingfors – finns det gott om konkreta åtgärder för att ta nya steg i en hållbar riktning. Helsingborgsanläggningen är ansluten till Science Based Targets initiative (SBTi), vilket innebär att man jobbar med tydliga och konkreta mål i verksamheten.

– Det är viktigt att hållbarhet inte bara blir fluffiga visioner högt upp i organisationen. Hos oss ska du kunna bidra till SBTi-målen oavsett var du jobbar inom Bama Nordic. De forskningsbaserade initiativen riskerar att bli väldigt teoretiska, så det är viktigt att hela tiden bryta ned dem och skapa konkreta actions för alla som jobbar ute i verksamheten.

LCA FÖR TVÅ PRODUKTER

Att genomföra livscykelanalyser (LCA) på delar av produktsortimentet hjälper till att samla in underlag för att komma vidare i hållbarhetsarbetet. Hittills har Bama Nordic tillsammans med RISE genomfört LCA på två produkter, samt tagit fram ett övergripande klimatverktyg inom kategorin Fresh Cuts.

– Det är otroligt bra att göra en riktig genomlysning för att se att man jobbar på rätt områden. Inom LCA-arbetet ser man på alla delar – från klimatpåverkan och övergödning, till användningen av mark, vatten och energi i produktionsprocessen.

Finns det något hållbarhetsområde som sticker ut enligt Jenny Tedviks perspektiv? Svaret är kanske oväntat.

– Hos oss är matsvinnsfrågan alltid den viktigaste. Matsvinn hänger nämligen ihop med otroligt många andra frågeställningar – allt från produktion till distribution, förpackningar och kvalitet. En produkt som håller högre kvalitet från början blir också mer hållbar eftersom den bidrar till mindre matsvinn. Men om jag ska välja den viktigaste nyckeln till hållbarhet generellt är det att vi måste genomföra våra initiativ tillsammans. Då blir arbetet också mer lustfyllt.


Hållbarhet på flera fronter

Bama Nordic verkar för hälsosammare vanor, och en ökning av andelen växtbaserat är en viktig pusselbit i det arbetet. Som medlem i Växtbaserat Sverige och Sweden Food Arena är det möjligt att påverka branschen i en positiv riktning.

Men hälsa är ett bredare begrepp än så. Bama Nordic är bland annat huvudsponsor för Helsingborg Marathons barnlopp Bama Kids Run och samarbetar dessutom med Vasaloppet.

Även ur ett globalt perspektiv bidrar man med hållbara lösningar. Bland annat bidrar Bama Nordic till arbetet med den svenska innovationen Solvatten för att ge fler människor i världen tillgång till rent dricksvatten.


BAMA NORDIC

Förser dagligvaruhandel, servicehandel och grossistled inom livsmedelssektorn i Norden och Baltikum med växtbaserade alternativ, färdigskurna sallader och färdiga måltider. Bama Nordic har 400 anställda och tre produktionsanläggningar i Sverige och Finland. Ett ambitiöst hållbarhetsarbete går som en grön tråd genom hela verksamheten.

Bama.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *