Scania: Inte alla ägg i en korg

För att nå klimatneutralitet i livsmedelssektorn krävs det fler hållbara transportalternativ. På Scania jobbar man med en bred mix av lösningar.

Henrik Dahlsson är senior advisor inom hållbara transporter på Scania Sverige, marknadsbolaget till lastbilstillverkaren Scania i Södertälje. Livsmedelsindustrins utmanande behov av punktliga, hållbara och säkra transportlösningar är en viktig del i Scanias utveckling, och man jobbar bland annat med mejerijättar som Arla och Norrmejerier.

– Arla är ett bra exempel på hur man jobbar strategiskt med satsningen på förnybara drivmedel. De använder olika lösningar som bioetanol ED95, rapsbaserat RME-diesel och biogas. Det ligger helt i linje med vår filosofi: att det ska finnas ett förnybart alternativ för varje transport.

Henrik Dahlsson återkommer till vikten av att kunna erbjuda en mångfald av lösningar med olika biodrivmedel som tillsammans med eldrift kan bidra till att uppnå kundernas krav på minskade utsläpp. För livsmedelsbranschen och jordbruket ser han att biogas är extra intressant för att skapa cirkulära flöden.

– Både mejerier och lantbrukare kan till exempel använda restprodukter, gödsel och kasserade livsmedel för att producera biogas till sina transporter. Och allt fler kommuner jobbar med matavfallsinsamling, vilket både kan ge biogas och biogödsel som kan ersätta fossila handelsgödsel.

För Scania är förstås även elektrifieringen högintressant, med såväl hybrider som rena ellastbilar med 25 mils räckvidd. Bolaget är delägare i batterifabriken Northvolt och har en ambitiös plan för elektrifiering. Med rätt förutsättningar kan försäljningen av elfordon uppgå till 10 procent år 2025 och 50 procent är 2030.

Men Henrik Dahlsson understryker att många förnybara alternativ behövs på marknaden.

– Vi hinner inte vänta på att den perfekta lösningen ska dyka upp, utan de olika spåren måste kunna löpa parallellt under ett antal år framöver. Från vårt perspektiv handlar det inte bara om att minska utsläppen från avgasröret, utan om att se produktionen av drivmedel som en helhet i ett hållbart energisystem och ett hållbart samhälle. Jag skulle säga att livsmedelssektorn är en av sektorerna som snabbast driver på skiftet mot fossilfria transporter.