Jordbruk med precision och analys

Jordbruket har alltid varit drivet av teknologisk utveckling, från oxens plog till dagens drönare går en logisk linje. På Dataväxt utvecklas sensorer, system och analysverktyg för ökad automatisering och effektivisering.

För moderna lantbrukare finns det en uppsjö av tekniska lösningar att ta ställning till, och hållbarhetsarbetet hänger ofta ihop med en bättre ekonomi och smartare användning av resurser.

– I grund och botten handlar det om att göra exakt rätt insatser vid rätt tidpunkt, säger Johan Martinsson, affärsutvecklare på agtech-bolaget Dataväxt.

En växande trend handlar om precisionsodling, att kunna finjustera varje del av fältet med rätt insatsvaror och med hjälp av teknik för dokumentation, analys och uppföljning.

– Sedan smartphonen kom kan man säga att lantbrukaren redan har kontoret på fickan, vilket gör det lätt att addera nya applikationer för att underlätta vardagen.

GPS-teknologin är en viktig möjliggörare. Dels kan man få koll på optimala rutter för traktorn så att körningen inte blir överlappande. Det går också att kontrollera så att gödningen stängs av i svängarna.

– En annan stor fördel är att du kan variera insatsvarorna till olika delar av fältet eftersom man kan behöva olika mängd gödning, utsäde och växtskydd för att optimera efter platsens förutsättningar. Satellitbilder kan ge en detaljerad bild av hur grödorna mår på olika delar av fältet, och N-sensorer analyserar kvävemängden.

Johan Martinsson poängterar att till synes små justeringar på sikt kan ge stora besparingar i såväl kostnader och bränsleförbrukning som klimatavtryck.

– Vi jobbar även med sensorer som mäter den faktiska kvaliteten och avkastningen vid skörd och torkning. Det ger värdefull kunskap till nästa år när det gäller problemområden eller eventuella brister i näringsämnen. Mycket av den nya tekniken handlar om att dokumentera på enklare sätt för att ge bättre beslutsunderlag.

Användningen av drönare i jordbruket blir allt mer populärt, men Johan Martinsson menar att det är en bit kvar tills tekniken blir riktigt användbar i större skala.

– Det finns bra applikationer som ger god hjälp för att analysera grödan uppifrån och se ogräs. Men i dagsläget är det ganska tidskrävande och drönare har kort batteritid. Den stora boomen kommer med autonoma drönare som kan arbeta på egen hand och ge lantbrukaren all data direkt i mobilen. Där finns det fortfarande en del regulatoriska trösklar.

Det hållbart och lokalt producerade röner allt större intresse hos konsumenterna, och här vilar stor potential framåt.

– Ju mer data lantbrukaren har tillgång till, desto lättare kan man få fram spårbarhet och andra viktiga hållbarhetsparametrar. Det skulle i förlängningen kunna ge ett högre pris till lantbrukaren, avslutar Johan Martinsson.

Text: Christian von Essen
Foto: Dataväxt